Μὴ λησμονεῖτε ὅτι οἱ Ἕλληνες ἵνα ἐλευθερωθω̃σι πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τω̃ν ἰδίων ἁυτω̃ν δυνάμεων
Η ηθική παρακαταθήκη που άφησε ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης στους γιούς του.
Πηγή : Ο Πόντος ανά τους αιώνας, Αρχιμανδρίτου Παναρέτου Κ. Τοπαλίδου, σελ.73, Δράμα 1929.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ