''ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ''

Σκοπός του μεταξύ άλλων  είναι :

 

  • Η ανάδειξη της προσφοράς και του έργου του επιφανεστέρου των Υψηλαντών, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ.

 

  • Η έρευνα, συλλογή και ανάδειξη ιστορικών κειμένων και στοιχείων για την οικογένεια Ξιφιλίνων-Υψηλαντών-Κομνηνών. 

 

  • Η διατήρηση και η συνέχεια της ιστορικής μνήμης για τους Υψηλάντες.

 

  •  Η καταγραφή και επανένωση των μελών της μεγάλης αυτής  οικογένειας όλων των κλάδων και υποκλάδων  είτε φέρουν το επίθετο εκ πατρός είτε το γένος εκ μητρός. 

 

  •   Η ανάπτυξη σχέσεων και πνεύματος  κοινωνικής αλληλεγγύης  ανάμεσα στα μέλη, απογόνους, συγγενείς της οικογένειας και των μελών-φίλων  του Σωματείου με καταγωγή από τον Πόντο για την σύσφιξη  του Ποντιακού τους δεσμού, τη διατήρηση του Ποντιακού Ελληνισμού και  την έρευνα της ιστορίας του.