Πρόσβαση στην Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιά

Οδηγίες μετάβασης στην πλατεία Αλεξάνδρας (Ακτή Κουντουριώτου) στον Πειραιά

 

 

Οδηγίες για την μετάβαση σας

 

 

 

 Πρόσβαση με μέσα συγκοινωνίας προς την πλατεία Αλεξάνδρας