Ιστορία και Στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην Χώρας ως και τα περί της ενταύθα Ελληνικής Γλώσσης

Ιστορία και Στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην Χώρας ως και τα περί της ενταύθα Ελληνικής Γλώσσης

Ιστορία και Στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην Χώρας ως και τα περί της ενταύθα Ελληνικής Γλώσσης. Υπό Σαβ. Ιωαννίδου Διδασκάλου του εν Τραπεζούντι Φροντιστηρίου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/vEokfJ