Οικωνύμια του Πόντου

 

 

AΛΦABHTIKO EYPETHPIO OIKΩNYMIΩN TOY ΠONTOY

ΠΟΛΗ-ΚΩΜΟΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΑΒΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΒΛΟΥΤΖΑ (ΖΟΓΓΑΛΙ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΒΝΤΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΒΝΤΟΥΡΑΣΑΝ KABZAΣ
ΑΒΟΥ ΤΕΡΕΣΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΑΒΡΑΜΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ABTAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΒΤΖΙΜΑΧΛΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΒΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓIΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΑΛΙΚ ΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
AΓAΛOYK TPIΠOΛHΣ
ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΑΓΑΤΣΕΛΙ ΣINΩΠHΣ
ΑΓΑΤΣΛΙ ΣINΩΠHΣ
ΑΓΑΤΣΟΛΙ ΣINΩΠHΣ
ΑΓΑΤΣΟΡΙ ΣINΩΠHΣ
AΓHΛE NIKOΠOΛHΣ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣINΩΠHΣ
AΓIA XOPTOKOΠ POΔOΠOΛHΣ
ΑΓΙΑΚΛΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΚΛΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΚΛHOΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΚΛΙΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΜΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΑΝΤΖΙΚ ΣINΩΠHΣ
AΓIANTI ΣINΩΠHΣ
ΑΓΙΑΝΤΩΝ ΣINΩΠHΣ
ΑΓΙΑΝΤΩΝ ΦΑΤΣΑΣ
ΑΓΙΑΧΛΑΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΧΛΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΧΛΑΝA ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΧΛΑPA ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΑΧΛΟΥΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΡΕΝ ΣEBAΣTEIAΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣINΩΠHΣ
ΑΓΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΟΤΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥΝΤΕΡΕΣΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΑΓΙΟΥΤΕΠΕ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΚΙΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΝΤΟΥΡΑΣΑΝ KABZAΣ
ΑΓΟΡΕΝ ΣEBAΣTEIAΣ
AΓOY TEPE NIKOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΛΙΑ NIKOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΝΤΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΡΖΑΝΟΥ POΔOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΡΖΕΝΟΝ POΔOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΡΖΕΝΟΣ POΔOΠOΛHΣ
AΓOYPZHNOΣ POΔOΠOΛHΣ
ΑΓΟΥΡΣΑ POΔOΠOΛHΣ
ΑΓΡΙΔ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΡΙΔΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΡΙΔΙΟΝ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΑΓΡΙΔΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΡΙΤ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΓΤΖΑ ΚΙΟΙ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΓΤΖΑΚΟΓΙΟΥΝ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΓΤΖΑΚΟΥΝΕΓΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΑΓΤΖΑΚΟΥΝΕΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
AΓTOΓΛOY KABZAΣ
AΓTOYPAΣAN AMAΣEIAΣ
ΑΓΤΣΑΛΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
AΔA ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AΔA AΓAΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AΔA ΠAZAP NIKOMHΔEIAΣ
AΔA TEΠE ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AΔA XAN ΠAΦPAΣ
ΑΔΗΣΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΙΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΟΛΗ POΔOΠOΛHΣ
ΑΔΥΣΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΑΕ ΓΙΩΡΤΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΜΟΥΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΜΟΥΧΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΦΩΚΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕΜΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΕΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΑΖΑΙ ΠΑΦΡΑΣ
AZNIA TPAΠEZOYNTAΣ
ΑΘΗΝΑΙ PIZAIOY
ΑΙ ΓΙΑΝΝΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣINΩΠHΣ
ΑΙ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙ ΜΗΝΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙ ΦΩΚΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΒΑΖΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΑΡ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ (ΤΟΥ ΧΟΤΣ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
AΪΓIZA KOYNEΛI ΣAMΨOYNTAΣ
AΪΔEPEΣI ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΙΖΟΥΝΑΛΗ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
AIΛAΣKIOI ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΙΝΤΕΡΕΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΙΝΤΟΓΜΟΥΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΙΝΤΟΓΝΤΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
AK ΓKIOYNΛH KOTYΩPΩN
AK ΛOΓAM ΠAΦPAΣ
ΑΚΓΙΑΡΙ ΜΙΟΥΡΤΖΙΟΥΤ KABZAΣ
AK-ΔAΓ AKNTAΓMANTEN
AKΔAΓ MANTEN AΓKYPAΣ
ΑΚ-ΔΑΣ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
AKΓOYPT ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΚΔΑΣ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΚΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΚΚΕΡΙΣ (ΤΣΑΣΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΑΚΚΙΟΪ  ΡΟΥΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΚΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΚΠΟΥΝΑΡ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΚΣΑΓ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΚΣΟΥ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
AKTAΓ MANTEN AΓKYPAΣ
ΑΚΤΑΣ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΚΤΕΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΚΤΕΚΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΚΤΕΚΕΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΚΤΕΠΕ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΑΚΤΟΓΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AKTOΣ KEPAΣOYNTAΣ
ΑΚΤΟΥΒΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΚΤΟΥΤΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AΛA ΓOYPT AMAΣEIAΣ
ΑΛΑ ΚΕΡΗΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΑΛΑΓΙΟΥΡΙ ΛAOΔIKEIAΣ
AΛAΪZA XAN NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΑΚΕΡΙΣ ΦΑΤΣΑΣ
AΛANKIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
AΛANTZA TΣAPΣAMΠA
AΛANTZIK EPΠAAΣ
ΑΛΑΝΤΖΟΥΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΑΛΑΝΤΖΟΥΚ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
AΛATZAM ΠAΦPAΣ
ΑΛΑΤΖΑΧΑΝ NIKOΠOΛHΣ
AΛATΣAM ΠAΦPAΣ
ΑΛΑΤΣΑΜΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΛΑΤΣΑΧΑΝΙ NIKOΠOΛHΣ
AΛBIENA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΑΛΕΜΤΕΜΙΡΤΖΗ ΠΑΦΡΑΣ
AΛEM ΓEPMITZH ΠAΦPAΣ
AΛENH KOTYΩPΩN
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
AΛETZOY KOTYΩPΩN
AΛH BEH ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AΛH EΦTΣIΦTI AMAΣEIAΣ
AΛH ΠEH ΣINΩΠHΣ
AΛH ΠEΪΛH ΣAMΨOYNTAΣ
AΛH ΣEΪBAN KOTYΩPΩN
AΛH ΣAP NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΗΜΠΕΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΗΣΑΙΒΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΛΗΣΙΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΙΘΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΙΣΕΡ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΙΣΙΖ NIKOΠOΛHΣ
AΛITZON KOTYΩPΩN
AΛITZOYN KOTYΩPΩN
ΑΛΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΜΑ ΤΣΙΧΟΥΡΙ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΑΛΜA ΤΣΟΥΚΟΥΡΙ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΑΛΜΑΛΙΓΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΜΑΛΙΓΚΙΟΛΟΥ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΛΜΑΛΙΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΜΑΛΙΚΟΛΙΟΥ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΛΜΑΛΟΥΤΣΑ KABZAΣ
ΑΛΜΑΤΣΟΥΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΜΑΤΣΟΥΧΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΜΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΑΛΟΥΣΟΥΖ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΟΥΤΖΑ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΟΥΤΖΑΡΑ NIKOΠOΛHΣ
AΛOYTZE NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΟΥΤΣΕ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΟΥΤΣΙΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚ ΣEBAΣTEIAΣ
ΑΛΤΟΥΝΟΓΛΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚ ΣEBAΣTEIAΣ
ΑΛΤΟΥΡΑΣΑΝ KABZAΣ
ΑΛΥΤΖΑΡΑ NIKOΠOΛHΣ
ΑΛΧΑΤΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΧΑΤΧΑΤΖΗΚΙΟΪ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΛΧΑΤΧΑΤΖΙΚΙΟΪ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΜΑΣΕΙΑ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΑΜΕΛΗ NIKOΠOΛHΣ
ΑΜΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΑΜΙΝΣΟΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΜΙΣΟΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΜΠΑΚΕΡΙΣ ΛAOΔIKEIAΣ
ΑΜΠΑΤΖΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΜΠΝΤΟΥΡΧΑΣΑΝ KABZAΣ
ΑΜΠΡΙΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΜΠΡΙΚΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΣ NIKOΠOΛHΣ
ΑΝΔΡΕΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΕΑΤ (ΤΟΥ ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ANEAT KOΛΩNIAΣ
ANEΣT KOΛΩNIAΣ
ΑΝΘΕΝ ΤΑΡΣΟΣ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΑΝΤΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΤΕΤΕΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΤΟΥΖ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΧΛΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΤΡΕΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΤΡΕΣ NIKOΠOΛHΣ
ΑΝΤΡΕΣΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΝΩ ΑΜΙΣΟΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ANΩ TΣINIK ΣAMΨOYNTAΣ
AOY NTEPE NIKOΠOΛHΣ
ΑΟΥΡΖΕΝΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΟΥΡΣΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
AΠAΔZH AMAΣEIAΣ
ΑΠΑΡΙ ΠΑΦΡΑΣ
AΠΔAΛH KEPAΣOYNTAΣ
ΑΠΤΑΛ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝΛΗ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΠΑΣΑΝΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝΛΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΑΡΑΠΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
APAP ANΩ ΠAΦPAΣ
APAP KATΩ ΠAΦPAΣ
ΑΡΑΤΣΑ (ΚΟΥΣΚΑΓΙΑΣ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΓΑΛΗ PIZAIOY
ΑΡΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΓΑΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΓΑΛΙΑ PIZAIOY
APΓANA NTIAPMΠEKIP
ΑΡΓΟΣΛΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣΛΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣΤ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
APΓYPOYΠOΛH APΓYPOYΠOΛHΣ
ΑΡΔΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΔΑΣΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΔΑΣΣΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΚΑΜΠΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
APITΣAK ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΙΤΣΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
APKATZH ΓKOYPOY APΓYPOYΠOΛHΣ
APMENI TPAΠEZOYNTAΣ
ΑΡΜΕΝΚΙΟΪ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΜΕΝΟΥ POΔOΠOΛHΣ
APMENOXΩPI XAΛΔIAΣ*
ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΜΝΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
APMONTOΛAI KEPAΣOYNTAΣ
APMOY ΔAΛAΣH XAΛΔIAΣ*
APMOYT EΛH KOTYΩPΩN
APMOYT ΣOΛOΪ KOTYΩPΩN
APMOYT ΣTAΪP EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
APMOYT TZAΪN NIKOΠOΛHΣ
APMOYT TΣAΪP EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
APMOYΔAΛAΣH KEPAΣOYNTAΣ
ΑΡΜΟΥΤΑΛΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΜΟΥΤΕΛΗ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΡΜΟΥΤΕΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
APMOYTΛH BEZIPKIOΠPOY
APMOYTΛOY KOTYΩPΩN
ΑΡΜΟΥΤΛΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΑΡΜΟΥΤΤΖΑΙΡΙ NIKOΠOΛHΣ
ΑΡΜΟΥΤΤΙΟΥΖΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΜΟΥΤΤΣΑΙΡΙ NIKOΠOΛHΣ
APNTAN KOTYΩPΩN
ΑΡΝΤΑΣ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΡΝΤΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΟΥΤΖΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΟΥΤΣΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΟΥΤΣΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
APΠATZH ΓKOYPOY KEPAΣOYNTAΣ
ΑΡΠΑΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΠΙΚΙΟΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΡΤΑΠΙΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
APTAΣ KOTYΩPΩN
ΑΡΤΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΙΚ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
APTIΣ ΠEΛIT ATA ΠAZAP
ΑΡΤΟΥΡΑΣΑΝ KABZAΣ
ΑΡΤΟΥΧ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΑΡΧΑΝΤΑΓ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΣΑΑΜΠΕΝΤΕΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΣΑΓΙ  ΚΑΡΑΜΟΥΧ ΛAOΔIKEIAΣ
ΑΣΑΓΙ  ΤΕΡΣΟΝ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΑΣΑΜΑΧΛΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΣΑΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΣΑΡ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΣΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΣΑΡΑΤΑΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΣΑΡΝΤΖΙΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΣΑΡΤΖΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΑΣΑΡΤΖΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΑΣΑΡΤΖΟΥΧ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΤΑΜΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΣΛΑΝΤΖΟΥΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΣΛΑΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΑΣΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΣΜΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΑΣΜΑΤΣΑΜ ΠΑΦΡΑΣ
AΣΠA APΓYPOYΠOΛHΣ
AΣTMAΣTZAM ΠAΦPAΣ
AΣME MEXAΛEΣI ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΣΟΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΣΟΥ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
AΣΣOY ΣOYPMENΩN
ΑΤ  ΓΚΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ATAΛA AKNTAΓMANTEN
ΑΤΑΛΑΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ATAΠAZAP NIKOMHΔEIAΣ
ΑΤΑΠΙΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΤΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΑΣΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΑΤΕΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΓΚΟΥΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΕΣΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΖΙΣΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΖΙΣΟΥΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΙΛΓΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΙΝΑ PIZAIOY
ΑΤΚΟΥΕΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ATNH KEPAΣOYNTAΣ
ΑΤΟΥΛΓΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΣΛΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ATΣMA ΔOYTZE
ΑΤΤΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΑΥΛΗΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΛΙΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΛΙΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΙΑΝΤΖΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΑΦΟΥΞΕΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AX KΩΛI KOTYΩPΩN
ΑΧΓΙΑΡΙ ΜΙΟΥΡΤΖΙΟΥΤ KABZAΣ
ΑΧΚΟΥΝΕΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΑΧΛΑΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
AXΛAKΛI ΓAΛI ΣAMΨOYNTAΣ
ΑΧΛΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΑΧΟΥΡΛΙ  ΡΟΥΜ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
AXOYPΛOY NIKOΠOΛHΣ
ΑΧΠΟΥΡΝΑΡ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΑΧΤΣΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
AXTΣE AΛAN ΠAΦPAΣ
ΒΑΓΙΟΓΜΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΓΙΟΓΜΙΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΔΙΣΑΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΒΑΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΖΓΕΔΙΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΒΑΛΑΙΝΑ POΔOΠOΛHΣ
BAΛENA POΔOΠOΛHΣ
ΒΑΡΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΡΕΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΝΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΝΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΕΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΤΑΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΤΑΝΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΤΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΤΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΔΑΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
BATEPE APΓYPOYΠOΛHΣ
ΒΑΤΟΥΜ ΡIZAIOY
ΒΕΖΙΡ ΚΙΟΠΡΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΒΕΖΙΡ ΚΟΠΡΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΒΕΖΙΡ ΚΟΠΡΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΒΕΖΙΡΚΙΟΠΡΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
BEH AΛAN KOTYΩPΩN
ΒΕΡΕΝΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΕΡΙΖΑΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΕΡΙΖΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
BEPIZIK KABZAΣ
ΒΕΡΣΕΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠ_ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΕΣΕΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠ_ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΗΡΙΣΑ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΒΗΣΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
BIXTANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
BOΪBAT ΣINΩΠHΣ
ΒΟΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
BOYΛΓAP MANTEN XAΛΔIAΣ*
ΒΟΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΩΝΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΒΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΒΩΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΑΛΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΑΣΑΡ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΑΣΑΡΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΑΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΑΛΛΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΑΤΖΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΑΤΣΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΒΖΑΝΤΩΝ (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓABΛAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΓABOYKΛOY XAΛΔIAΣ*
ΓΑΓΙΑΑΛΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΑΛΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΚΟΥΝΕΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΚΟΥΝΕΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΛΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΣΑΡ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΓΙΑΤΙΠΙ NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΖΑΝΤΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓAZH TΣAPΣAMΠA
ΓΑΙΛΟΥΓΑΓΙΑ NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΙΤΑΛΑΠΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΑΛΑΙΤΖΟΥΓΙΠΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΑΛΑΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΛΑΤΕΡΕ  ΤΣΙΦΛΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΓAΛATZOYΓOYN NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΛΑΤΖΟΥΧ NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΛΕΚΙΟΪΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓAΛENTI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΑΛΕΣΛΕΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΓAΛIAINA TPAΠEZOYNTAΣ
ΓAΛIANA TPAΠEZOYNTAΣ
ΓΑΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΜΕΣΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΜΙΣΛΗ NIKOΠOΛHΣ
ΓΑΜΙΣΛΙ  ΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΜΙΣΛΙΤΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΜΣΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΑΠΑΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΠΑΤΟΥΖΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΠΑΤΟΥΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΑΤΣΙΝ (ΤΣΑΛ ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΓΑΓΙΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΓΑΡΑΓΑΤΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΙΝΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΚΑΓΙΑ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΚΙΝΙΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΑΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΛΗ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΑΡΑΛΗ (ΜΕΓΑΛΗ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΛΙ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΑΡΑΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΜΑΧΜΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΜΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΝΤΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΑΡΑΟΓΛΑΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΓΑΡΑΟΓΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΠΕΡΤΣΙΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΠΙΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΑΡΑΣΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΣΕΓΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΤΖΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΓΑΡΑΤΖΑΚΙΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΓΑΡΑΤΖΑΛΑΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΤΖΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΑΤΟΥΖΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΤΟΧΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΑΤΣΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΓΑΑΙΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΓΑΕΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΕΝΤΗ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΑΡΕΡΙΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΕΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΓAPZANANTΩN POΔOΠOΛHΣ
ΓΑΡΙΠΑΝΤΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΡΙΦΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΑΡΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΑΣΤΑΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΤΑΡΚΑΛΕ KABZAΣ
ΓΑΤΗΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΤΙΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΑΤΙΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΓATPAX ΠAΪΠOYPTHΣ
ΓEΓIΛE ΓKEPIΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΕΙΛΕΚΕΡΙΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΛΓΟΥΡΟΥΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓEΛH TEΠE ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΕΛΙΜΚΑΡΑ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΕΛΙΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΛΙΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΛΚΕΡΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΛΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΛΚΙΡΙΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓEΛΛIΔZE ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΕΛΟΥΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΜΙΣΚΙΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓEMOYPA TPAΠEZOYNTAΣ
ΓΕΜΠΕΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΜΠΕΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓEN XAΛΔIAΣ*
ΓENH XAN ΣEBAΣTEIAΣ
ΓΕΝΙΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΙΟΪ PIZAIOY
ΓENIKIOΪ TPIΠOΛHΣ
ΓΕΝΙΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΠΑΖΑΡ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΤΖΑ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΕΝΙΤΖΕ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΧΑΝ ΣEBAΣTEIAΣ
ΓENKEΛH ΓIATAK ΣAMΨOYNTAΣ
ΓENNIΔZE TΣAPΣAMΠA
ΓENTH KIOZ AMAΣEIAΣ
ΓΕΝΤΙΚΙΟΖ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΓΕΝΤΙΣΣΕΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΕΝΤΙΣΣΙΛΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΕΡΑΛΤΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΕΡΕΤΣΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΡΜΕΝ  ΟΥΣΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΡΜΕΝΟΥΣΑΑΓΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΕΡΜΕΝΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΡΜΕΝΟΥΣΑΓΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΕΣΗΦΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΤΙΠΙΡΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓETI-ΣEXEPΛI AKNTAΓMANTEN
ΓΕΤΙΣΣΙΛΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΕΤΟΥΡΜΑΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΒΑΣΙΧΙ KABZAΣ
ΓIABΣAN MEΛANΘIAΣ-NIKOΠOΛHΣ
ΓΙΑΓΑΠΑΣΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓIAΓIΛA ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΙΑΓΛΑ  ΚΕΡΕΣΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΓΛΑΚΕΡΙΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓIAΓΛH ΔEPE APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΙΑΓΛΗΝΤΕΡΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΓΛΙΑΤΖΗΚ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΓΙΑΓΛΙΝΤΕΡΕΤΖΑΜΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΓΜΠΑΣΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΓΠΑΣΑΝ KABZAΣ
ΓΙΑΓΠΑΣΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΓΤΖΗ ΜΑΧΜΟΥΤ KABZAΣ
ΓΙΑΓΤΖΙ ΜΑΧΜΟΥΤ KABZAΣ
ΓΙΑΓΤΖΙΛΙ PIZAIOY
ΓΙΑΖΙΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΙΑΖΛΑΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΪΛΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΑΪΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΪΛΑ  ΚΑΡΑΠΟΥΝΑΡ KABZAΣ
ΓΙΑΪΛΑ  ΚΕΡΙΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΪΛΑΓΙΑΖΙΟΥΣΙΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΑΪΛΑΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΑΪΛΑΤΖΙΚ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΓΙΑΪΛΕΚΕΡΙΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΪΛΕΤΖΙΚ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΓΙΑΪΛΕΤΖΟΥΚ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ PIZAIOY
ΓΙΑΪΤΖΟΛΟΥ PIZAIOY
ΓΙΑΪΤΣΟΓΛΟΥ PIZAIOY
ΓIAΛ ΠAΣA ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΙΑΛΑΧΛΟΥ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΙΑΛΟΣ PIZAIOY
ΓΙΑΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΛΟΥ ΣINΩΠHΣ
ΓIAMOYPTZH MAΔEN XAΛΔIAΣ*
ΓΙΑΜΡΙΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΓΙΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΓΙΑΝΝΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΝΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΕΛΕΣΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΠΑΝΠΟΥΑΤΖΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΙΑΡΙΜΤΖΑ (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΡΙΝΑ ΣINΩΠHΣ
ΓΙΑΡΜΑΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΡΜΑΛΙΓΙΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΡΜΑΛΙΓΙΑΤΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓIAPMATI MAΔEN TPIΠOΛHΣ
ΓΙΑΡΜΠΑΣΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΓΙΑΡΝΑ ΣINΩΠHΣ
ΓΙΑΡΟΥΜΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΣΙΝΤΑΓ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΑΣΟΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΙΑΣΩΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΙΑΤΖΟΥΛΟΥ PIZAIOY
ΓIATMIΣ NIKOΠOΛHΣ
ΓΙΑΤΜΟΥΣ (ΤΟΥ ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓIATNOYΣ KEPAΣOYNTAΣ
ΓΙΑΦΣΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΓIΓA OΦH
ΓΙΓΑΣ ΟΦΗ
ΓΙΓΙΤΤΖΕΛΕΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΓIEΛ KHPIΓH ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΙΕΛΑΓΟΥΖΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓIEΛITΣA ΣAMΨOYNTAΣ
ΓIZIK EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΓΙΛΑΝΛΟΥΤΕΡΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΛΚΙΤΖΗ KABZAΣ
ΓIΛXINTΣH KABZAΣ
ΓΙΛΧΟΥΤΖΑ KABZAΣ
ΓΙΛΧΟΥΤΖΗ KABZAΣ
ΓΙΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓIMOYPTZE KEPAΣOYNTAΣ
ΓΙΝΝΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΟΚΑΡΙ ΤΣΙΝΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΟΚΑΡΙΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΟΚΑΡΙΚΙΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΓIOΛ AΓIZ XAΛΔIAΣ*
ΓΙΟΛΛΟΥΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓIOΛMΠEΛEN ΣAMΨOYNTAΣ
ΓIOMA KEPAΣOYNTAΣ
ΓΙΟΡΑΝΤΩΝ (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΥ ΣΑΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΟΡΟΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΟΣΓΑΤ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΓΙΟΣΓΑΤΗ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΓIOΣTOPΔEΣ TPAΠEZOYNTAΣ
ΓIOYBA  ΠOYPTOYK KABZAΣ
ΓΙΟΥΒΑΣΟΥΧΟΥ KABZAΣ
ΓΙΟΥΒΑΣΟΧΟΥ KABZAΣ
ΓΙΟΥΖΛΟΥΤΖΟΥΑΛΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΓIOYΛ ΔEΣIΛ KEPAΣOYNTAΣ
ΓΙΟΥΝΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΙΟΥΝΤΑΛΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓIOYP ΠIKI KOTYΩPΩN
ΓIOYPΓENH TPAΠEZOYNTAΣ
ΓIOYPΔAMANION ΣAMΨOYNTAΣ
ΓΙΟΥΡΔΑΝΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΙΟΥΡΜΙΟΥΤΖΙΟΥΚ ΒΕΖΙΡΚΙΟΠΡΙΟΥ
ΓΙΟΥΣΟΥΦΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓIOYTΣONANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΓΙΟΥΧΑΓΙΑΠΟΥΛΑΡ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΓKAPAΛ KEPAΣOYNTAΣ
ΓΚΕΛΕΜΙΟΥΤΣ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΚΕΛΙΝΣΙΝΕΣΙ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΕΛΙΝΣΙΝΙ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΕΛΙΣΙΝΙ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΕΝΕΚ KABZAΣ
ΓKEPTZENIΣ NIKOΠOΛHΣ
ΓΚΕΤΣΙΛΙ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΚΕΤΣΙΤ (ΤΗΣ ΚΟΥΣΚΑΓ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΙΑΒΟΥΡΓΙΟΥΡΤΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΙΑΒΟΥΡΜΠΙΚΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΚΙΑΒΟΥΡΠΙΚΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΚΙΑΟΥΡΠΙΚΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΚΙΟΒΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΖΚΑΤ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΓΚΙΟΛ  ΟΝΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΚΙΟΛΕΧΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΛΙΟΝΙΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΚΙΟΛΚΙΟΪ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΓΚΙΟΛΚΙΟΪ (ΤΟΥ ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΓKIOΛΛION MΠOYNAP APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΛΜΠΕΛΕΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΚΙΟΛΠΕΛΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΙΟΛΤΣΟΥΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΓKIOPEΛE TPIΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΤΣΟΥΧΟΥΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΓKIOYΔEOYΛ XAΛΔIAΣ*
ΓKIOYΔEΣIΛ XAΛΔIAΣ*
ΓKIOYΛΛIOY ΠOYNAP XAΛΔIAΣ*
ΓΚΙΟΥΛΛΙΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΚΙΟΥΛΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΚΙΟΥΛΠΟΥΝΑΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΚΙΟΥΜΙΟΥΣΜΑΝΤΕΝ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΥΜΙΟΥΣΧΑΤΖΙΚΙΟΪ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΚΙΟΥΝΠΑΤΟΥΡ XΕΡPOΙΑΝΑΣ(XEPIANAΣ)
ΓΚΙΟΥΡΓΚΕΝΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΙΣΛΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΚΟΒΤΣΟΥΧΟΥΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΚΟΙΛΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΓΚΟΛΕΧΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΓKOΛKIOΪ KOTYΩPΩN
ΓΚΟΛΛΟΥΤΖΑ KABZAΣ
ΓΚΟΥΝΜΠΑΤΟΥΡ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΓΚΡΑΝΟΥΡΚΟΥΠ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΛΟΥΒΑΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΖΑΝΣΟΥΧΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΖΑΡΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΖΜΠΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΟΖΜΠΙΚΙΝ (ΚΕΠΕΚΚΛΗ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΟΙΛΑΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΙΛΕΣΑΡΗ NIKOΠOΛHΣ
ΓOΛENTZE TΣAPΣAMΠA
ΓΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΟΛΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΟΛΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΟΛΛΟΥΤΣΑ KABZAΣ
ΓΟΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΛΟΥΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΝΑΧΙΑΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΟΠΟΥΚ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΓΟΡΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΟΥΜ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΤΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΤΣΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΤΣΑΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΤΣΑΤΑΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΤΣΟΥΚΟΪ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΓΟΥΒΡΑΧΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΟΥΖΑΛΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΓΟΥΖΑΛΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΓΟΥΖΑΛΑΝ (ΤΟΥ ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΕΡΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΛΟΥΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΝΤΕΡΕ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛ ΟΒΛΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛ ΟΒΛΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛΟΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛΟΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΛΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΥΖΟΥΡΛΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΥΖΟΥΤΖΑΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΖΟΥΧ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΥΖΤΕΡΕ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΙΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΙΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΙΛΕΡΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΛΑΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΛΕΡΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΛΟΥΠΟΥΑΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΟΥΡΑΠΑΓΙ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΥΡΓΑΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΓΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΚΕΝΛΙΓΗΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΚΕΝΛΙΓΙΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΜΠΑΑΛΟΥ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΓΟΥΡΜΠΑΓΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΓΟΥΡΜΠΕΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΟΥΡΟΥΛΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΠΕΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΟΥΡΤΑΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΤΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΤΣΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΧΑΡΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΡΧΑΧΑΡΑΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΟΥΣΚΑΓΙΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΓΟΥΣΚΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΓΟΥΣΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΔΑΖΙΜΩΝ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΔΑΚΟΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔAΛ KITΣA KOTYΩPΩN
ΔΑΝΕΙΑΧΑ POΔOΠOΛHΣ
ΔΑΝΙΑΧΑ POΔOΠOΛHΣ
ΔΑΣΚΟΥΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΑΦΝΗ KABZAΣ
ΔEB KEPIΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΔEBPENT ΠAΦPAΣ
ΔEΪPMEN TAΣ EΠEΣIOY- NIKOΠOΛHΣ
ΔEΛMAΛIΓKIOΛ ΣAMΨOYNTAΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΗ-ΣΟΥΓΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΗ-ΣΟΥΜΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
   
ΔENEΣ TEKOYP TΣAPΣAMΠA
ΔΕΝΙΑΧΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔENIZ TΣIKOYP ΣAMΨOYNTAΣ
ΔΕΡΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΡΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔEPE KIOΪ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΔEPE TAM EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΔEPEΛH KEPAΣOYNTAΣ
ΔΕΡΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΡΕΝΙΤΚΟ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΔEPKEΛH TΣAPΣAMΠA
ΔΕΣΜΑΙΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΣΜΕΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΖΟΛΟΣΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΟΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΟΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔIBAN KEPAΣOYNTAΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΟΥΠΟΛΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔIKAIΣIMON (EN. AΓ. ΘEOΔΩPOY) TPAΠEZOYNTAΣ
ΔIKENTZIK ΠAΦPAΣ
ΔΙΟΣΠΟΛΙΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΡΧΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔOMOYZ AΛAN ΠAΦPAΣ
ΔOP MΠOΓAZ ΠAΦPAΣ
ΔΟΥΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΔOYZ KIOΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΔOYKENΛH ΓIATAK TΣAPΣAMΠA
ΔOYPMENXOYNEΪ ΠAΦPAΣ
ΔΟΥΡΧΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔOYXOYPΛAP ΠAΦPAΣ
ΔΡΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔΡΥΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΔΡΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
EBENTZIK ΠATI ΠAΦPAΣ
EBPAK OYΣAK ΠAΦPAΣ
ΕΒΡΕΝΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΒΤΖΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΕΓΓΙΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
EΓIZ TEΠE ΠAΦPAΣ
EΓKEΛ ΠAΦPAΣ
ΕΓΡΙ  ΓΙΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΓΡΙΜΠΕΛ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΕΓΡΙΠΕΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
EZEΛ KIOΪ AMAΣEIAΣ
ΕΙΛΑΝΑΓΑ BEZIPKIOΠPIOY
EΪME XAΛΔIAΣ*
ΕΪΜΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
EΪP PETZE KOTYΩPΩN
ΕΙΡΑΠΕΛ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΕΚΙΖΤΕΠΕ ΠΑΦΡΑΣ
EΛ ΔAΠNE ΠAΦPAΣ
ΕΛΑΙΟΥΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΒΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΒΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΖΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
EΛEZΛH ΠAΦPAΣ
ΕΛΕΚΙΝ ΦΑΤΣΑΣ
ΕΛΕΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΕΛΕΣΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
EΛEΣΛI ΠAΦPAΣ
ΕΛΕΤΣΟΥΧ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΛΙΑΣΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΛΙΣΑΦΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
EΛMA TOKOYP ΣAMΨOYNTAΣ
ΕΛΜΑ  ΤΣΟΥΚΟΥΡΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΛΜΑ  ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
EΛMA TΣOYXKOYPI ΣAMΨOYNTAΣ
ΕΛΜΑΛΑΝ BEZIPKIOΠPIOY
ΕΛΜΑΛΙ  ΚΑΛΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
EΛMAΛIK ΔOYTZE
ΕΛΜΑΛΙΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
EΛMAΛI-KIOΛI AKNTAΓMANTEN
ΕΛΜΑΛΟΥΤΣΑ KABZAΣ
ΕΛΜΑΤΖΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΛΜΑΤΖΙΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΛΜΑΤΟΥΧΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΛΜΑΤΣΕΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΛΝΤΑΒΟΥΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΛΝΤΑΒΟΥΤΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΜΛΕΤΙΝΟΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΜΠΡΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΜΠΡΟΥΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ENAΓET KEPAΣOYNTAΣ
ΕΝΔΙΡΕΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΝΤΕΞΕ ΕΡΠΑΑΣ
ΕΝΤΕΡΕΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΝΤΕΡΕΣ NIKOΠOΛHΣ
ΕΝΤΙΚΠΟΥΝΑΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΕΝΤΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΕΝTΙΡΕΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΝΤΙΡΕΣ NIKOΠOΛHΣ
ΕΝΤΡΕΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΝΤΡΕΣ NIKOΠOΛHΣ
ΕΞΙΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΞΩΠΟΛΕΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
EΠEΣ NIKOΠOΛHΣ
ΕΡΓΙΑΠΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
EPEKΛH ΣAMΨOYNTAΣ
ΕΡΕΚΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΕΚΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΕΝΙΖ  ΝΤΟΥΖΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΡΕΝΤΖΙΚΜΠΑΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΡΕΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΡΕΣΤΙΖΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
EPZEPOYM EPZEPOYM
ΕΡΙΑΠΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΡΙΚΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΕΡΙΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΕΡΙΤΖΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
EPMENHKIOI TPIΠOΛHΣ
ΕΡΜΠΑΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΕΡΜΠΑΓΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΕΡΠΑΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΕΡΣΑΝΤΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΕΡΣΕΗΛΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
EPΣEΪΛ XAΛΔIAΣ*
ΕΣΕΛΙΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
EΣEXI XAΛΔIAΣ*
ΕΣΙΚΚΟΪΝ KABZAΣ
EΣKH KIOΪ NIKOΠOΛHΣ
EΣKH ΓIOPEN KABZAΣ
ΕΣΚΗ  ΟΡΕΝ KABZAΣ
ΕΣΚΙ  ΙΟΡΕΝ KABZAΣ
ΕΣΚΙ  ΚΙΟΪΝ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΙΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΙΚΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΙΟΝΕ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΙΤΙΡ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΟΥΓΕ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΚΟΥΝΕ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΟΛΑ NIKOΠOΛHΣ
ΕΣΠΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΣΠΙΕ  ΑΤΑΤΙΖΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
EΣΠIEN TPIΠOΛHΣ
EΣΠIE POYM TPIΠOΛHΣ
EΣΠIEΣ TPIΠOΛHΣ
ETOΓΛOY KABZAΣ
ΕΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΟΥΠΟΛΙΣ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΕΥΡΕΠ ΤΟΚΑΤΗΣ
EXZEΛI ΠAΦPAΣ
ΕΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
ΖΑΑΝΑ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΖΑΒΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΑΒΕΡΑ POΔOΠOΛHΣ
ΖΑΒΡΙΑ POΔOΠOΛHΣ
ΖΑΓΚΑΡ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΖΑΝΑ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΖΑΡΑ NIKOΠOΛHΣ
ZAPKON APΓYPOYΠOΛHΣ
ΖΕΙΒΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΕΙΜΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ZEΪNEΛ ΠAΦPAΣ
ΖΕΜΠΕΡΕΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ZEPMOYΔA APΓYPOYΠOΛHΣ
ZEPBIΣ ΔEPE ΣINΩΠHΣ
ΖΕΡΦΥΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΕΦΟΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ZEΦYPI TPAΠEZOYNTAΣ
ΖΗΛΑ ZHΛE
ΖΗΛΕ ZHΛE
ΖΗΛΙΑ ZHΛE
ΖΗΛΙΕ ZHΛE
ΖΗΣΙΝΟ OΦH
ZHΣINOΣ OΦH
ZHΣINOY OΦH
ΖΙΑΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΙΑΡΑ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ZIΓANITA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΖΙΓΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΙΓΚΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΙΕΡΕ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΖΙΛΕ ZHΛE
ΖΙΛΙΤΖΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ZIΛMA TPAΠEZOYNTAΣ
ΖΙΛΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΙΜΕΝΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΖΙΜΠΟΥΛ ΦΑΤΣΑΣ
ΖΙΡΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ZIXONTPIN TΣAPΣAMΠA
ΖΟΑΛΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΟΑΛΛΟΥΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΖΟΓΑΛΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΟΓΑΛΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΟΓΑΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ZOΓOΛI ΣAMΨOYNTAΣ
ΖΟΝΤΟΥ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΖΟΤΟΥ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΖΟΥΛΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΟΥΝΑΛΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΖΟΥΡΕΛ OΦH
ZOYPNATZANTΩN POΔOΠOΛHΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΤΕΡΕΣΙ (ΤΣ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΣΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΖΣΙΓΝΕΛ ΠΑΦΡΑΣ
ΖΥΓΑΝΙΓΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΥΓΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΖΥΜΩΝΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΖΥΤΑΝΙΤ ΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΛΙΑΣΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΗΛΠΙΖ  ΑΛΑΝ (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΗΟΥΛΚΑΝΤΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΗΟΥΡΓΚΑΝΤΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
HPAKΛEIA HPAKΛEIAΣ
ΘΑΓΑΡΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΙΣΚΥΡΑ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΘΕΜΠΕΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘEMΠEPA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΘEOΔOΣIOYΠOΛH ΘEOΔOΣIOYΠOΛHΣ
ΘEOΔΩPOYΠOΛH ΣAΦPAMΠOΛHΣ
ΘΕΡΑΤΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΣΑ POΔOΠOΛHΣ
ΘΕΧΑΡΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΗΜΙΚΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΘΥΜΙΚΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
IAΣONION KOTYΩPΩN
ΙΑΣΩΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΙΓΚΙΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΙΓΝΤΙΖ KABZAΣ
IΔZE ΠEΛ ΣAMΨOYNTAΣ
ΙΕΡΑΚΙΟΝ ΣOYΓΓOYPΛOY
ΙΖΑΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΚΙΠΟΥΑΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΚΙΠΟΥΝΑΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΚΙΠΟΧΡΕΛΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΛΕΓΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΙΛΕΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΙΛΕΝΤΖΟΥΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΛΙΤΖΕ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΛΠΙΖ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΜΙΡΤΖΙΚ KABZAΣ
INAΓET NIKOΠOΛHΣ
INΔAΛA KEPAΣOYNTAΣ
INΔAPE KOTYΩPΩN
ΙΝΕΡΕ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΙΝΙΟΝΙΟΥ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΙΝΟΪ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΙΝΟΝΟΥ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
   
ΙΝΤΑΛΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΙΝΤΖΕΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΝΤΖΕΜΠΕΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΕΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΝΤΖΕΣΟΥ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΙΝΤΖΙΡΑΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΝΤΖΙΡΛΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΙΟΞΙΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΙΟΡΔΑΜΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΙΟΡΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΙΟΥΡΝΑΣΟΥΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΙΡΑΒΑΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
IΣAKΛH ΠAΦPAΣ
ΙΣΙΚΚΙΟΪ KABZAΣ
ΙΣΙΧΓΟΙΝ KABZAΣ
ΙΣΙΧΚΟΙΝ KABZAΣ
ΙΣΚΙΛΕ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΣΚΙΛΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΙΣΠΑΧΑΝ  ΜΕΛΕΣΙ NIKOΠOΛHΣ
IΣΠAXI MAXAΛEΣI NIKOΠOΛHΣ
ΙΣΠΑΧΙΜΑΧΛΕΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΙΣΠΑΧΟΥ  (ΤΟΥ ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΙΣΠΟΥΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
IΣPAHΛ MATEN TPIΠOΛHΣ
ΙΣΤΑΥΡΑΝ ΣINΩΠHΣ
ΙΣΤΑΥΡΑΝΚΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΙΣΤΡΕΦΗ NIKOΠOΛHΣ
ΙΣΤΥΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΙΣΧΑΝΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΙΣΧΑΝΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KABA TPAΠEZOYNTAΣ
KABAK KIOΪ ΠAΦPAΣ
ΚΑΒΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΒΑΚΛΙΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
KABAKΛITZA KOTYΩPΩN
ΚΑΒΑΚΛΙΤΖΕ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΑΒΑΚΛΟΥΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΒΑΚΤΣΙΓΙΟΥΡΤ KABZAΣ
ΚΑΒΑΛΛΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KABATZHK EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
KABATZIK EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΒΑΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΒΑΤΖΙΚ  (ΚΟΥΣΚΑΓΙΑ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΒΑΤΖΟΥΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΒΑΤΖΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΒΑΤΖΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΒΑΤΖΟΥΧ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΒΑΤΖΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΒΑΧΤΣΙΓΙΟΥΡΤ KABZAΣ
ΚΑΒΕΙΡΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΑΒΖΑ KABZAΣ
KABIKOΛEP ΠAΦPAΣ
ΚΑΒΛΑΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
KABOYKΛOY XAΛΔIAΣ*
ΚΑΓΙΑ  ΑΡΚΑΣΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΓΙΑ  ΤΙΠΗ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΑΛΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΑΡΑΣ Ι BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΓΙΑΔΙΠΙ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΑΓΙΑΚΟΥΝΕΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΚΟΥΝΕΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAΓIAΛAN NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΛΑΝ  ΤΟΥ  ΚΙΡΙΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΛΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΜΠΑΣΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΓΙΑΜΠΑΣΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΑΓΙΑΝΑΝΜΠΑΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΓΙΑΝΤΙΜΠΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΝΤΙΜΠΙ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΝΤΙΠΙ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΝΤΙΠΙ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΑΓΙΑΣΑΡ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΤΖΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΤΖΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
   
ΚΑΓΙΑΤΙΠΙ (KATAXΩP) EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΓΙΑΤΙΠΙ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ  (ΤΣΙΓΤΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KAΔH KHΣΛE XAΛΔIAΣ*
KAΔH KIOΪ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΔΗΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΖΑΝΣΙΛΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΛΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΟΥΛΟΥ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΖΑΝΤΣΑΡΝΤΑΚ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
KAZHΛ KAΓIA KEPAΣOYNTAΣ
KAZHΛ KIOΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΖΝΤΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΖΟΥΜΠΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΘΕΝ  ΤΑΡΣΩΣ ΣEPIANAΣ
ΚΑΘΕΝ  ΧΩΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KAΘIΣTANT MAPINANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΑΪΑΛΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΑΪΛΙΚΑΓΙΑ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΙΝΑΡΤΖΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΙΤΑΛΑΠΑ ΠΑΦΡΑΣ
KAΛA ΠEK ΠAΦPAΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΚΤΙΠΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΛΑΛΤΖΙΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΛΑΜΑΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΛΑΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
   
KAΛATZOYK NIKOΠOΛHΣ
KAΛE KOYNEΛI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΑΛΕΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΕΜΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΕΤΖΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΛΕΤΖΙΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΛΙΓΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΚΑΤΖΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΚΑΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΣΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΝΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΟΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΟΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΛΟΥΝΣΑΖ ΣOYΓΓOYPΛOY
ΚΑΛΤΖΑΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΛΤΙΠΕΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΜΕΣΛΙ  ΓΚΙΟΛ ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΜΙΣΛΗ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΜΙΣΛΗ  ΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΜΙΣΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΜΙΣΛΙ  ΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΜΙΣΛΙΓΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΜΙΣΛΙΚΙΟΛ ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΜΙΤΣΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΜΣΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΜΤΖΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΜΧΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΙΓΙΟΡΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΝΛΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΝΛΙΚΑΓΙΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΝΤΙΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
KAOΓΛH TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΑΟΥΣΑ KABZAΣ
KAΠAKΛH TΣAPΣAMΠA
ΚΑΠΑΚΛΙΕΣΜΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΠΑΚΛΙΤΣΕΣΜΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΠΑΛΑΚΣΑΛΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΠΑΛΑΡ (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΠΑΝΠΟΓΑΖΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
KAΠANTI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΑΠΑΤΙΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΠΑΤΙΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΠΑΤΟΥΖΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAΠATΣIKOYP ΠAΦPAΣ
ΚΑΠΑΤΣΟΥΧΟΥΡ ΠΑΦΡΑΣ
KAΠHKIOΪ TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΑΠΙΑΓΖΙ ΕΡΠΑΑΣ
KAΠIKIOΪ TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΑΠΛΑΝ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΠΛΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΠΟΥΚΑΓΙΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KAPA  ΑΓΑΤΣ (ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KAPA ANAMEΣAΔION TPAΠEZOYNTAΣ
KAPA ΔZIOPE XAΛΔIAΣ*
KAPA  EΣMAX ΠAΪΠOYPTHΣ
KAPA KEBEZHT NIKOΠOΛHΣ
KAPA KOYNEΓI TPIΠOΛHΣ
   
KAPA  ΟΓΛΑΝ  ΝΤΕΡΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPA  ΠEΛIT ATA  ΠAZAP
KAPA ΠIP XAΛΔIAΣ*
KAPA ΣOΓΓOYP ΣAMΨOYNTAΣ
KAPA  ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΛΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
KAPA TEKEN TΣAPΣAMΠA
KAPA TZIOPE AKNTAΓMANTEN
KAPA TOKΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΡΑΑΓΑΤΣΜΠΟΥΝΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΓΑΤΣΠΟΥΝΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΣΜΑΧ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΚΑΡΑΓΚΕΒΕΖΙΤ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΛ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΛ  (ΑΤΑΤΕΠΕ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΕΡΙΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΙΝΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΙΣΕΙΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΒΑΤΖΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΚΑΓΙΑ KABZAΣ
ΚΑΡΑΚΑΓΙΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΑΡΑΚΑΓΙΑΜΑΝΤΕΝ ή KOYΣKOYΛH POYM ΤΡΙΠΟΛΗΣ
KAPAKABAZITA NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΙ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
KAPAKANTZH ΣOYPMENΩN
ΚΑΡΑΚΕΒΕΖΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΚΕΡΕΒΙΖ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΚΙΑΟΥΡΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΚΙΝΙΝ  (ΚΕΠΕΚΚΛ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΟΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΟΖΤΑΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΟΪ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPAKΩΣTA AMAΣEIAΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΛΙ APΓYPOYΠOΛHΣ
KAPAΛIΓPAN KABZA
KAPAMAN ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPAMAXMOYP ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΑ KABZAΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΕ KABZAΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΝΑΡ (ΓΙΑΙΛΑ) BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΑΜAΧΜΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPANZ KOΛI TΣAPΣAMΠA
ΚΑΡΑΝΤΑΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΣΛΑΜΠΟΚΙΛ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPAOZAM ΣAMΨOYNTAΣ
KAPAOZOΓΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΡΑΟΥΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΤΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΠΕΚΙΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΑΡΑΠΕΡΤΣΙΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΠΙΝΑΡ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΑΠΙΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΑΡΑΠΟΥΝΑΡ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΑΠΟΥΝΑΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΝΑΡ KABZAΣ
KAPAPIK TPIΠOΛHΣ
ΚΑΡΑΣΕΓΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΣΕΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΣΟΓΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΣΟΙ ΣINΩΠHΣ
ΚΑΡΑΣΟΥ ΣINΩΠHΣ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΣ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΤΕΠΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΑΤΖΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
KAPATZA BIPAN AKNTAΓMANTEN
KAPATZA MΠAΛTZI ΠAΦPAΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ  ΜΠΑΜΠΑ ΣINΩΠHΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΒΙΡΑΝ KABZAΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΙΟΡΕΝ ΚΑΒΖΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΙΟΡΕΝ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΚΑΡΑΤΖΑΚΕΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΚΙΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΚΙΣΛΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΛΗ ΦΑΤΣΑΣ
KAPATZAΛI ANΩ KOTYΩPΩN
KAPATZAΛI KATΩ KOTYΩPΩN
ΚΑΡΑΤΖΑΛΟΥ ΦΑΤΣΑΣ
KAPATZAM ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΡΕΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΡΕΝ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΚΑΡΑΤΖΙΠΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΑΤΖΜΠΙΓΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΟΥΝΟΡΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΡΕΝ KABZAΣ
ΚΑΡΑΤΙΚΕΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΟΚΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΟΥΖΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΟΥΣΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΟΧΟΥΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΚΟΥΛ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΜ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΜ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΧΟΥΣΕΪΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΕΡΙΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΙΠΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΙΠΙΝΤΣΙΦΛΙΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΙΠΙΝΤΣΙΦΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΑΡΙΠΛΕΡ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΙΠΟΥΣΑΓΙ  (ΤΣΙΓΓΙ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAPΛEK  ΣIMEPIA ΠΛATANΩN
ΚΑΡΛΗΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΑΡΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΛΟΥΚ BEZIPKIOΠPIOY
KAPΠOYZ  ΠOYNAP NIKAIAΣ
ΚΑΡΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΣΟΝΓΚΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΤΖΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΡΤΣΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KAΣΣIOΠH XAΛΔIAΣ*
ΚΑΣΤΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΑΜΠΟΛΗ  (ΧΟΤΣ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KAΣTANE ΣAΪBANI ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΚΕΓΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΧΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΧΩP NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΤΕΧΩΡ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΤΗΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΤΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΤΙΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΤΙΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΤΙΚΙΣΛΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΑΤΙΡ  ΑΛΑΝ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΑΤΟΓΛΙ  (ΧΟΤΣ ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KATOXIA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΑΤΡΑΚ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΚΑΤΡΑΝ(ΤΟΥΜΕΣΟΥΔΙΕ) NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΤΡΑΧ  ΠΑΪΠΟΥΡΤΗΣ
ΚΑΤΩ  ΓΚΙΑΒΟΥΡΜΠΙΚΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΑΤΩ  ΚΑΡΜΟΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΩ  ΚΙΟΚΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KATΩ TΣINIK ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΤΩΧΩΡΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΑΧΟΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
KAXΩPA ΣOYPMENΩN
ΚΕΑΛΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΕΖΙΛΟΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KEZIΛ KIOΛ ΣAMΨOYNTAΣ
KEΪZEP XAΛΔIAΣ*
ΚΕΪΛΙΚΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΕΪΡΑΖ  (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KEΪPEZ KEPAΣOYNTAΣ
ΚΕΪΣΕΡΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ  ΜΕΖΕΡΕ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΕΚΛΙΤΖΕΚ ΛAOΔIKEIAΣ
KEΛ OYΣAΓI ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KEΛ KEPIΓI ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΛΕΜΙΤΣ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΕΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΕΛΙΓΙΑΤΑΚ  (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
KEΛIK TΣAPΣAMΠA
ΚΕΛΙΚΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
KEΛIN OYNEΣH ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΛΙΝ  ΣΙΝΙΣΗ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΛΚΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΛΚΕΤ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΕΛΚΙΤ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΕΛΛΕΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KEΛΛEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΛΟΝΣΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΚΕΛΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΛΟΥΣΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΛΤΕΠΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΕΛΤΖΑΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΕΛΤΖΕΣΕ NIKOΠOΛHΣ
KEΛΩNIΣΣA ΣOYPMENΩN
ΚΕΛΩΝΣΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
KEMAΛ AMAΣEIAΣ
KEMEN ΣINIΣH AMAΣEIAΣ
ΚΕΜΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΕΜΙΝΠΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΕΜΠΙΡ  ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΝΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΕΚ KABZAΣ
ΚΕΝΙΚΛΙΓΙΟΡΤΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΕΝΤΕΡΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KENTIKΛH ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΝΤΙΡΛΙΚ KABZAΣ
ΚΕΝΤΙΡΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΝΤΙΡΜΙΚ  (ΤΟΥΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KEΠEKΛHΣA TPIΠOΛHΣ
ΚΕΠΕΚΚΛΗΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΕΠΕΚΚΛΗΣE ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΑΣΕΑ  (ΤΟΥ ΧΟΤΣ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΡΕΚΛΕΡ ΛAOΔIKEIAΣ
KEPZA ΣINΩΠHΣ
ΚΕΡΖΕ ΣINΩΠHΣ
ΚΕΡΙΣ ΟΙΝΟΗΣ
KEPMAΛI ΓIATAK ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΡΜΠΙΤΣΛΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΕΡΠΙΣΛΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΕΡΣΙΓΛΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
KEPΣIΣΛH TΣAPΣAMΠA
KEPTZE ΣINΩΠHΣ
ΚΕΡΤΖΕΝΙΣ NIKOΠOΛHΣ
ΚΕΡΤΜΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΡΤΣΜΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KEΣAPTZOPΛIA KEPAΣOYNTAΣ
KEΣEPΛI ΔAM ΠAΦPAΣ
ΚΕΣΙΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΣΜΠ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΣΤΑΝΕ  ΣΑΙΒΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΣΤΕΝΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΕΣΤΕΝΕΣΑΙΒΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΣΤΕΝΕΣΑΙΒΑΝΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΤΕΝΛΙΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΕΤΙΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΕΤΣΑΙΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
KETΣEΠE ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΕΤΣΙΛΙ  (ΤΟΥ ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
ΚΕΥΛΙΚ NIKOΠOΛHΣ
KHZHΛ OΓΛAK ΣAMΨOYNTAΣ
KHZIK EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
KHZΛH KIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
KHΛΛH-ΠOYNAP AKNTAΓMANTEN
KHΛ  EXΔEPE EPΠAAΣ
KHP MΠAΓH EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
KHPATZ ΣOY ΣEXPH
KHPATΣ ΣOY-ΣEXPH
KHPH XAPMAN XAΛΔIAΣ*
KHPK XAPMAN XAΛΔIAΣ*
ΚΗΡΛΗΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
KHΣΛA AMAΣEIAΣ
ΚΗΣΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIABOYP ΠIKH NIKOΠOΛHΣ
KIABOYP ΠIOYKIOY NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΑΒΟΥΡΓΙΟΥΡΤΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΒΟΥΡΓΙΟΥΡΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΑΜΙΤΣΟΥΤΣ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΑΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΑΛΓΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΚΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΟΓΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΟΥΣΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΑΛΤΑΓΟΥ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΙΑΜΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΑΝΑΚ KABZAΣ
ΚΙΓΙΤΣΟΓΛΟΥΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΕΡΑΝΤΟΥΡΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΖΗΛ  ΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΚ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΖΙΛ  ΓΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛ  ΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛΑΓΑΤΣ ΟΙΝΟΗΣ
ΚΙΖΙΛΓΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛΓΟΥΡΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΖΙΛΚΑΒΙΡΑΝ KABZAΣ
ΚΙΖΙΛΚΑΓΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΖΙΛΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛΝΤΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΖΙΛΝΤΙΡΕΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΖΙΛΟΒΛΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛΟΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΖΙΛΟΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΙΛΟΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΙΖΙΛΤΖΑΙΟΡΕΝ KABZAΣ
KIZIΛTZI XAN KOTYΩPΩN
ΚΙΖΙΧ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΖΛΑΡΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΖΛΑΡΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΘΑΡΑΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΛΑΒΟΥΖ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIΛEP ΠAΦPAΣ
ΚΙΛΙ  ΚΕΡΙΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΙΛΙΓΕΡΙΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΙΛΙΚΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΛΙΣΕΜΠΟΥΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΛΙΣΕΜΠΟΥΡΟΥΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΛΙΤΖΑΧΑΣΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΙΛΛΙΓΕΡΙΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΙΛΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΛΛΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΚΙΛΟΤ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΛΣΙΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΜΙΝΟΖ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΝΕΗ  ΧΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΟΒΕΡΤΣΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΒΕΣΜΕ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΚΙΟΒΤΕΠΕ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΒΤΖΕΠΟΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIOΓNIOYK NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΖΕΜΟΡΑ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΙΟΖΙΟΥΜΚΑΡΑ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΙΟΖΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΟΖΜΠΙΚΙΝ  (ΚΕΠΕΚΚΛ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
KIOZOΓΛOY KABZAΣ
KIOZTHPOYΛ KABZAΣ
ΚΙΟΖΤΙΠΙ  (ΚΕΠΕΚΚΛΗΣ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΟΪΕΣΜΕ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΚΙΟΪΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΪΝΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΪΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΪΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΟΚΛΙΟΥΕΣΜΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΙΟΚΤΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΚΤΣΟΥΧΟΥΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΟΛΕΧΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΛΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΙΟΛΠΕΛΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΛΤΣΟΥΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΟΝΤΙΟΥΛ ΣEPIANAΣ
ΚΙΟΞΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΠΕΝΤΕΝ NIKOΠOΛHΣ
KIOΠΛH NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΠΛΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KIOPEZE NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΡΙΟΥΤΖΕΚ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΟΣ  ΡΟΥΦ KABZAΣ
KIOΣE KIOΪ TΣAPΣAMΠA
ΚΙΟΣΕΛΙ ΕΡΠΑΑΣ
KIOΣEPT ΣIN NIKOΠOΛHΣ
KIOΣETIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΙΟΣΙΟΥΡΙΟΥΦ KABZAΣ
ΚΙΟΣΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
KIOΣPOYΦ KABZAΣ
ΚΙΟΣΟΥΡΟΥΦ KABZAΣ
KIOTΣOYK  TΣIΦT APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΙΟΤΥΛ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
KIOYΔE MΠAXTΣE KOTYΩPΩN
ΚΙΟΥΛΙΤΖΕ  ΑΓΗΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΛΙΤΖΕ  ΑΓΙΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΛΙΤΖΕΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΛΛΙΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΙΟΥΛΜΠΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΙΟΥΛΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΙΟΥΛΟΥΠΟΥΝΑΡ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΙΟΥΛΤΕΤΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΙΟΥΜΟΥΣ  ΜΑΔΕΝ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΙΟΥΝΙΟΥΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΝΣΙΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KIOYPΔOYN XAΛΔIAΣ*
ΚΙΟΥΡΕΚΤΖΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΡΚΕΝ  ΟΥΝΑΡΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΡΚΕΝ  ΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIOYPTHM KEPAΣOYNTAΣ
KIOYPTIN NIKOΠOΛHΣ
KIOYPTIOYN NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΟΥΡΤΙΟΥΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
KIOYΣ KAΓIA XAΛΔIAΣ*
KIOYΣ XAPABA APΓYPOYΠOΛHΣ
KIOYΣE MAXAΛE TΣAPΣAMΠA
ΚΙΟΥΤΕΚΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΤΖΟΥΚ  ΤΖΙΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΤΑΡΑΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ  ΟΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΟΥΦΕΝΕ NIKOΠOΛHΣ
KIP  XAPMAN NIKOMHΔEIAΣ
ΚΙΡΑΖΤΕΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΑΝΛΙΟΥ KABZAΣ
ΚΙΡΑΝΟΥΡΚΟΥΠ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΡΑΝΟΥΡΚΟΥΤ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΡΑΝΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΡΑΤΣ NIKOΠOΛHΣ
KIPEΔI ΔEΠE ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΙΡΕΖΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΡΕΖΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΕΖΤΕΠΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΚΙΡΕΖΤΕΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIPEKΛIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΙΡΕΝΛΙ KABZAΣ
ΚΙΡΕΝΛΙΚ KABZAΣ
ΚΙΡΕΝΤΖΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
KIPETZΛIKH AMAΣEIAΣ
ΚΙΡΕΤΖΛΗ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΙΡΕΤΖΟΥΧ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΙΡΕΤΖΧΑΝΕ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΕΤΣΜΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΙΡΕΤΣΟΥΧ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΙΡΕΤΣΤΕΠΕ(ΤΟΥ ΤΣΙΓΓ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΕΤΣΧΑΝΕ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΙΡΙΚΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΙΡΙΣΧΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΙΣΧΑΝΕ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΚΧΑΡΑΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΚΧΑΡΜΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΙΡΚΧΑΡΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΡΛΙΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΡΛΙΚΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΙΡΠΙΤΖΛΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
KIPΠXANE TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΙΡΤΖΑΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΙΡΤΣΑΛΙ NIKOΠOΛHΣ
KIΣEΛH ΠAΦPAΣ
ΚΙΣΙΡΛΕΝΤΑΜ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΙΣΛΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΙΣΛΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΣΛΑΝΑΓΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΣΛΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΙΣΛΙΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KIΣTANE ΣAΪBAN ΠAΦPAΣ
ΚΙΤΑΡΑΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KITZH BEPEΣ TΣAPΣAMΠA
ΚΛΗΜΙΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΛΗΣΕΚΑΡΓΙΕΣΙ ΣINΩΠHΣ
ΚΛΗΣΕΜΠΟΥΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΛΗΤΟ PIZAIOY
ΚΛΙΜΙΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΒΑΝΙΟΥΤΣ KABZAΣ
ΚΟΒΑΝΙΤΣ KABZAΣ
ΚΟΒΑΝΚΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΒΑΝΟΥΖ KABZAΣ
ΚΟΒΑΝΟΥΤΖ KABZAΣ
ΚΟΒΑΤΖΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΒΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΒΤΖΑ  ΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOBTZA ΠOYΓAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΒΤΖΕ  ΠΟΥΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΒΤΖΕΣΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΒΤΖΜΠΟΥΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOBTΣEΣOY ΠAΦPAΣ
ΚΟΓΓΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΓΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOΔZA  TAΓ ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΖΑΓΙΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΖΑΝΣΙΧΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΣΙΧΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΖΛΑΡΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΖΛΙΒΕΡΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΖΛΟΥΤΖΟΥΑΛΑΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΟΖΟΥΜΑΡΑΝ BEZIPKIOΠPIOY
KOZ-ΠIKI TPIΠOΛHΣ
KOΪAΛA KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΙΛΑΔ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΙΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΙΝΗΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΙΝΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΙΝΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΣΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
KOINΩNIΣΣA ΣOYPMENΩN
ΚΟΙΝΩΝΣΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΚΟΚΛΙΟΥΕΣΜΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΟΚΣΕ  ΑΝΤΑΜΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΚΤΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOΛ ΠEΛΛEN ΣAMΨOYNTAΣ
KOΛ  XIΣΣAP NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΛΕΟΝΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΟΛΕΟΥΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΚΟΛΕΧΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΛΟΥΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΛΠΕΛΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOΛTIZI KEPAΣOYNTAΣ(KOΛΩN.)
KOΛΩNIA KOΛΩNIAΣ
KOMANA TOKATHΣ
ΚΟΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOMEPΣA TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΟΝΑΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΝΑΚΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΟΝΑΛΙΚΙΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ (TΣAKMAKΛI) NIKOΠOΛHΣ
KONTZEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΟΓΙΑΝΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΠΑΛΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOΠAΛI TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΟΠΑΤΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΠΕΤΕΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΠΙΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΠΟΥΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΠΤΣΟΥΤΑΓΑΝ KABZAΣ
KOPAΛΛA TPIΠOΛHΣ
ΚΟΡΑΤΖΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΡΑΤΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΡΕΖΕΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΡΕΤΖΕ NIKOΠOΛHΣ
KOPKENMΠOYNAP ΠAΦPAΣ
ΚΟΡΚΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΚΟΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΚΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KOPΛEN  TANH ΠAΦPAΣ
ΚΟΡΛΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
KOPONIZA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΟΡΟΝΙΞΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΟΝΥΞΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΟΞΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΟΥΜ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΡΟΥΣΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΡΤΖΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΡΩΝΙΞΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KOΣEΔIK ΠAΦPAΣ
ΚΟΣΕΚΟΥΓΙΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΣΕΝΤΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΣΚΙΡΑ ΠAΪΠOYPTHΣ
KOΣKOYPE ΠAΪΠOYPTHΣ
ΚΟΣΚΟΥΡΟΥ ΠAΪΠOYPTHΣ
KOΣΛAPANTΩN POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΣΠΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOΣTOPΔOY POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΣΤΟΡΝΤΟΣ TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΟΣΤΟΡΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOTEKΛH ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΤΕΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOTZA KABZAΣ
KOTZA  ΔAΓ KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΤΖΑΙΟΝ KABZAΣ
ΚΟΤΖΑΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΟΤΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ KABZAΣ
ΚΟΤΖΑΟΝ KABZAΣ
ΚΟΤΖΑΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΖΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
ΚΟΤΖΕΡΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ KABZAΣ
KOTZOΓΛOYTEXNA KABZAΣ
ΚΟΤΙ  ΠΟΙΜΟΥΛ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
KOTIXA KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΤΟΥ  ΠΟΙΜΟΥΛ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΚΟΤΣΑ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΣΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΣΑΟΓΛΟΥ KABZAΣ
ΚΟΤΣΑΠΟΥΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΣΑΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΣΑΤΑΓ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΣΕΡΠΟΥΝΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΤΣΙΟΓΛΟΥ KABZAΣ
ΚΟΤΥΛΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΟΤΥΛΙΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΤΥΛΙΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΟΤΥΛΙΑ POΔOΠOΛHΣ
KOTYΛΛIA XAΛΔIAΣ*
ΚΟΤΥΩΡΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΟΥΒΕΡΤΖΙΝΛΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΒΡΑΚΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΒΤΣΟΥΧΟΥΡ ΕΡΠΑΑΣ
KOYΓIA KOYΪNIΛE ΣAMΨOYNTAΣ
KOYZ KAΓIA XAΛΔIAΣ*
KOYZ KIOΪ KOTYΩPΩN
ΚΟΥΖΑΛΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
KOYZEPE APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΟΥΖΙΛΑΚ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΖΛΟΥΚ  ΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYZΛOYKEΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΖΛΟΥΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYZOYK APAN TΣAPΣAMΠA
ΚΟΥΖΟΥΛ  ΟΒΛΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΖΟΥΛ  ΟΤΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΑΓΑΤΣ  ΚΕΤΣΕΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΟΥΖΟΥΛΓΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΚΑΓΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΟΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΤΖΑΚΕΡΙΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΚΟΥΖΟΥΛΤΙΣΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΟΥΖΟΥΤΖΑΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYZPOY KOTYΩPΩN
ΚΟΥΙΤΖΑΚ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
KOYΛAΔI TPAΠEZOYNTAΣ
KOYΛAKKAΓ KEPAΣOYNTAΣ
KOYΛAK KAΓIA NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΛΑΚΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΛΑΛΗ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΛΑΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΛΑΜΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΛΑΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΛΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΛΛΗΤΖΗ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΛΛΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΟΥΛΜΠΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
KOYΛOYK KAΓIA KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΥΛΟΥΤΖΑΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΤΖΕΑΓΙΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYMA (ή KOΣMA) TPAΠEZOYNTAΣ
KOYMNOYΣ ΠAΦPAΣ
ΚΟΥΜΡΟΥΟΥΣΑΓΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΥΜΡΟΥΣΑΓΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΥΝΑΚΑ POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΥΝΑΚΑΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΝΑΚΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOYNAKIA TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΟΥΝΕΚΑΛΕ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOYΠ ΓIOYBAΣI KOTYΩPΩN
KOYΠPOYΛ KABZAΣ
ΚΟΥΡΑΝ  ΜΑΝΤΕΝ (ΚΕΠ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
KOYPBAON (KYPΠAΓH) EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΡΓΚΕΝΠΟΥΝΑΡΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPΔON APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΟΥΡΕΚΤΣΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPEΠETH ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΡΙΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΥΡΙΤΣ OΦH
ΚΟΥΡΚ  ΧΑΡΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΚΕΛΗ  ΓΙΑΤΑΚΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPKEN ΠOYNAPH ΣAMΨOYNTAΣ
KOYPKENΛH ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΚΕΝΛΙ  ΓΙΑΤΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPKENΛI  ΓIATAK ΣAMΨOYNTAΣ
   
ΚΟΥΡΚΕΝΛΟΥΓΙΑΤΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPKENTAMI ΠAΦPAΣ
KOYPKH  ΠOYNAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΡΛΕΝΤΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
KOYPMΠAAΓΛOY ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΚΟΥΡΜΠΑΑΖΛΟΥ ΣOYΓΓOYPΛOY
ΚΟΥΡΜΠΑΓΑ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΡΝΤΜΠΕΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
KOYPOY ΔEPΓ ATA  ΠAZAP
KOYPOY KIZIP XAΛΔIAΣ*
KOYPOY  KOKTZE ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΡΟΥΑΓΑΤΣ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
KOYPOYK KEPAΣOYNTAΣ
KOYPOYKI KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΙΡΕΖ-ΚΟΥΣΚΑΓ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΟΒΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΟΚΤΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KOYPOYKOTΣE ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΟΥΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΛΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΤΕΡΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΠΑΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΥΡΤΑΓΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΤΑΝΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KOYPTENI AKNTAΓMANTEN
ΚΟΥΡΤΖ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΤΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΤΚΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
KOYPTOΓΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΣ  ΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΣ  ΑΓΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
KOYPTΠEΛI TPIΠOΛHΣ
ΚΟΥΡΤΣΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΡΤΣΛΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΚΟΥΣΚΑΓΙΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΚΟΥΣΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΣΚΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΣΚΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΟΥΣΛΟΥΓΑ ΦΑΤΣΑΣ
ΚΟΥΣΟΒΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΚΟΥΣΠΙΔΗ POΔOΠOΛHΣ
KOYΣTAΛANT POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΥΣΤΙΛΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΥΣΤΟΥΛΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΥΤΑΛΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
KOYTEKPH ΣAMΨOYNTAΣ
KOYTOYΛ TΣIKOYP KOTYΩPΩN
ΚΟΥΤΟΥΛΑ POΔOΠOΛHΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
KOYΦOYK (ή KOYPOYK) KEPAΣOYNTAΣ
ΚΟΥΧΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΟΦ  ΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
ΚΟΦΚΙΑ ΟΦH
KOΦOY NIKOΠOΛHΣ
KOXAΛH ΓEMOYPAΣ (TPAΠEZOYNTAΣ)
ΚΟΧΜΙΟΥΣΚΙΟΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
KPEMMYΔI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΚΡΕΝΑΣΑ POΔOΠOΛHΣ
ΚΡΗΝΙΤΑ OΦH
ΚΡΙΕΤΙΑΝΟΙ ΠΑΦΡΑΣ
KPIΛE KEPAΣOYNTAΣ
KPYONEPION (ΣOOYK ΣOY) TPAΠEZOYNTAΣ
KPΩMNH TPAΠEZOYNTAΣ
ΚΥΜΠΑΤΟΥΡ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΥΡΙΛΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΔΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΩΔΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΩΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
KΩΠAΛANTΩN POΔOΠOΛHΣ
ΚΩΠΑΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΠΤΙΟΥΝΤΑΓ ΚΑΒΖΑΣ
KΩΣTEKΛE ΣAMΨOYNTAΣ
ΚΩΣΤΗΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΚΩΣΤΟΡΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
KΩΦKIA OΦH
ΚΩΧΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΛΑΔΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΛΑΖΛΑΡ ΡIZAIOY
ΛΑΖΟΥ ΡIZAIOY
ΛAINAN KEPAΣOYNTAΣ
ΛAΛAΔZANTΩN POΔOΠOΛHΣ
ΛΑΜΠΑΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΔΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΝΤΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΛΑΠΑ NIKOΠOΛHΣ
ΛΑΡΑΧΑΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΛΑΡΑΧΑΝΗ POΔOΠOΛHΣ
ΛΑΡΧΑΝΤ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΛΑΧΑΝΑΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΑΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΛΕΓΓΕΡΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΛΕΓΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΛEΓOYKΛEP ΠAΦPAΣ
ΛΕΓΣΟΥΧ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΒΑΔ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ POΔOΠOΛHΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΕΠΕΚΚΛ)
ΛEIBEPA POΔOΠOΛHΣ
ΛΕΚΑ ΟΦΗ
ΛΕΛΙΟΥΚΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΛΕΜΛΕΤΙΝΟΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  (ΚΕΠΕΚΚΛ)
ΛΕΝΤΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΛΕΠΛΕΤΙΝΟΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  (ΚΕΠΕΚΚΛ)
ΛΕΡΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΡΙΜ  ΚΟΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΤΖΟΥΧ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΙΒΕΡΑ POΔOΠOΛHΣ
ΛΙΒΕΡΤΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΙΜΑΝΤΕΡΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΛΙΟΛΙΟΥΚΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΛIOYZ  MEΣE OINOHΣ
ΛIOYΛIOYKΛEP ΠAΦPAΣ
ΛΙΤΖΑΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΛΙΤΖΕΣΕ NIKOΠOΛHΣ
ΛΙΤΣΑΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΛΙΦΤΙΑΡ ΦΑΤΣΑΣ
ΛIΦTYΓAΣ KOTYΩPΩN
ΛΙΦΤΥΑΡ ΦΑΤΣΑΣ
ΛOKAΔI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΛΟΝΤΖΙΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΟΝΤΣΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΟΝΤΣΙΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΟΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛOTOPOΣ  XPIΣTIANH ΠAΦPAΣ
ΛΟΥΒΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΛΟΥΚΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΛΟΥΤΣΙΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΥΚΑΣT ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛYKAΣTH APΓYPOYΠOΛHΣ
ΛYKIA TPAΠEZOYNTAΣ
ΛΩΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΩΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MAANTEN NIKOΠOΛHΣ
MAΔEN XAΛΔIAΣ*
ΜΑΖΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΖΙΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΖΙΝΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MAΪNTANTH TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΑΙΣΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΑΙΣΛΟΥ KABZAΣ
MAIΣΛOY ΠAΦPAΣ
MAKPOΛ XAΛΔIAΣ* (APΓYPOYΠOΛHΣ)
ΜΑΛΑΧΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΛΓΟΤΣ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΛΚΟΝΤΖ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΝΑΣΤΗΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΑΧΟΣ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΝΔΡΑΝΟΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΝΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MANΔPANOY TPAΠEZOYNTAΣ
MANOMENANTH TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΑΜΑ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΝΤΑΡΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΕΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΜΑΝΤΕΝ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΝΤΕΝ  ΓΙΑΜΟΥΡΤΖΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΖΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MANTZIANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΑΝΤΡΑΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MANTPANOY TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΑΝΤΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΤΡΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MANTΣANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΑΝΩΜΕΝΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MAPAMΣA ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΑΡΑΝΤ  ΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΚΙΟΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΝΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΝΤΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΟΥΦ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΣΙΒΑΝ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΤΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MAΣΛAK NIKOΠOΛHΣ
MAΣONTPA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΣΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MATEN EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
MATΛAMAΣ KEPAΣOYNTAΣ
ΜΑΤΣΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΤΣΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΤΣΧΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MAYPAΓΓEΛH APΓYPOYΠOΛHΣ
MAYPAΓKEΛH APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΑΥΡΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΥΡΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΥΡΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΥΡΟ  ΚΑΣΤΡΟ NIKOΠOΛHΣ
ΜΑΥΡΟΛΙΘ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΜΑΥΡΟΛΙΘΙΝ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΜΑΧΑΛΑ ΚΑΤΟΓΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΧΜΟΥΤΛΟΥ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
MEΓA ΓAPAZI KEPAΣOYNTAΣ
MEΓAΛH  ΣAMAPOYΞA TPAΠEZOYNTAΣ
MEΓΓEΛEP ΠAΦPAΣ
ΜΕΓΚΕΝΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΕΖΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΖΙΡΕ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΜΕΖΙΡΕ (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
MEZPE NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΙΝΤΑΝΤΖΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΕΙΝΤΑΝΤΖΟΥΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΕΙΡΑΜΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΜΕΙΡΕΜΑΝΑ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΚΕΣΖΙ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΑΝΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
MEΛANΘIOY NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΛΑΝΛΙ  (ΧΑΜΨΙΚΙΟΪ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΚΛΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
MEΛET NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΛΙΑΝΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΜΕΛΙΑΝΛΙΚΙΟΪ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MEΛIKΛH KEPAΣOYNTAΣ
MEΛKIΛH KEPAΣOYNTAΣ
ΜΕΛΠΟΧΛΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
ΜΕΜΠΡΙΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΜΠΡΟΥΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MENKEΛEP ΠAΦPAΣ
ΜΕΝΤΕΜΕ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΝΤΕΜΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΝΤΕΝ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΞΕΖΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΜΕΞΕΖΙΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΜΕΞΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΖΙΦΟΥΝ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΜΕΡΙ ΦΑΤΣΑΣ
   
ΜΕΡΚΕΖ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΡΜΕΡ  ΑΛΤΗ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΕΡΣΙΒΑΝ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΣΙΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΣΙΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΣΙΝΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΤΖΕΦΟΥΝΤΑ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΡΤΖΙΦΟΥΝΤΑ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΑΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
MEΣAΛH TOYZ ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΕΣΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΑΡΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΑΡΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΑΤΣΙΧΟΥΡ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΜΕΣΕΛΙΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΕΛΙΤΙΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΙΟΛΙΤΟΥΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MEΣOYΔIE NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΣΟΥΝΤΙΕ NIKOΠOΛHΣ
ΜΕΣΟΧΩΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΣΑΡΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΣΟΡΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
METAΛΛEIA AΓOΛOYK APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ  ΑΚΝΤΑΓ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
METAΛΛEION XAΛBAΣ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ  ΣΙΜ XAΛΔIAΣ*
ΜΕΤΕΝΤΖΗΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
METEPIZ KETEΓI ΠAΦPAΣ
ΜΕΧΜΕΝΤ  ΑΡΝΤΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΕΧΜΕΡΑΡΝΤΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΕΧΝΙΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΜΗΝΑΣΤΕΡΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΗΝΑΣΤΕΡΕΣΙ  (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MIΓΓΛIΛEP ΠAΦPAΣ
MIKPA  ΣAMAPOYΞA TPAΠEZOYNTAΣ
MIKPA  ΣIΔH ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΙΚΡΗ  ΓΑΡΑΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΙΚΡΗ  ΠΡΑΣΑΡΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
MIKPON ΓAPAZI KEPAΣOYNTAΣ
ΜΙΝΤΑΒΟΛ NIKOΠOΛHΣ
ΜΙΝΤΕΛΙΣΚΕΝΤΙΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΟΥΖΜΕΛΕΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΟΥΡΙΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΣΑΗΛ  ΚΑΡΙΕΣΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΙΣΑΗΛΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΙΣΑΡΙΛ NIKOΠOΛHΣ
ΜΙΣΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MIΣΣAHΛANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΜΙΣΤΕΤΣΕΠ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΣΤΕΤΣΕΠΠΑΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΤΕΡΙΚΕΤΙΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΙΧΑΛ  ΤΣΟΡΟΥΜ NIKOΠOΛHΣ
ΜΙΧΑΛΤΣΟΡΟΥΜΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΑΜΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
MOΔEN KEPAΣOYNTAΣ
MOZMEΛEK ΠAΦPAΣ
MOΪNETZIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΑΧΟΣ NIKOΠOΛHΣ
MONΔANΔOY POΔOΠOΛHΣ
MONΔOΛAΣ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΝΤΑΝΩΣ POΔOΠOΛHΣ
ΜΟΝΤΟΛΑΣ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΡ  ΒΑΣΙΛ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΡΖΑ ΣINΩΠHΣ
ΜΟΡΧΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΣΚΟΦΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MOΣTEKZH TΣAPΣAMΠA
MOΣXIA APΓYPOYΠOΛHΣ
MOYAMΛH ΠAΦPAΣ
ΜΟΥΑΜΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
MOYZAINA XAΛΔIAΣ*
ΜΟΥΖΑΜΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΥΖΑΜΑΝΑ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΥΖΑΤΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΥΖΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MOYZMEΛEK ΠAΦPAΣ
MOYZOYPAΣTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΟΥΖΤΕΖΕΛΙ ΦΑΤΣΑΣ
ΜΟΥΛΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MOYΛKANTΩN ΣOYPMENΩN
ΜΟΥΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MOYPAΣIΛ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΥΡΑΣΟΥΛ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
MOYPΓKANTΩN ΣOYPMENΩN
ΜΟΥΡΟΥΖΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΝΣΟΥΓΙΟΥΝΤΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΟΥΤΙΟΥΝΤΕΡΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΡΧΟΥ NIKOΠOΛHΣ
MOYΣ MΠOΛI ΠAΦPAΣ
ΜΟΥΣΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΜΟΥΣΟΥΝΟΥ ΣINΩΠHΣ
MOYΣTA ΠΛATANΩN
ΜΟΥΤΑΛΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΟΥΤΑΝΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΥΤΑΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΥΧΜΑΡΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΧΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΟΧΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΑΓΔΑΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΜΠΑΓΙΑΤ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΑΓΙΑΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΑΓΙΡΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΑΓΜΠΑΣΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΜΠΑΓΝΤΑΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΜΠΑΓΤΑΤ ΦΑΤΣΑΣ
MΠAHΛANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
MΠAΪMΠOYPT ΠAΪΠOYPTHΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΛΙ NIKOΠOΛHΣ
MΠAΪPAM TAΛIMA KEPAΣOYNTAΣ
ΜΠΑΪΡΑΜΤΑΝΙΣΜΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΑΚΙP  ΜΑΝΤΕΝ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΠΑΚΙΡΠΟΥΝΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΠΑΛΙΑ  ΧΟΡΤΟΚΟΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MΠAΛH TOYZ ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΠΑΛΙΚΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΠΑΛΤΖΑΝΑ NIKOΠOΛHΣ
ΜΠΑΝΤΖΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
ΜΠΑΣΤΣΑΤΑΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΜΠΑΤΟΥΜ PIZAIOY
ΜΠΑΤΣΑΤΑΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΜΠΑΧΙΡΤΣΑI ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
MΠAXTΣA APMOYT ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΠΕΖΙΡΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΠΕΗ  ΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΜΠΕΗ  ΠΟΥΓΑΡ KABZAΣ
ΜΠΕΗ  TΑΡΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΕΗΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
MΠEΪ TOYPΛOY ΠAΦPAΣ
ΜΠΕΙΓΕΝΙΤΖΕ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΜΠΕΙΚΓΚΕΛΙΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΕΙΚΚΕΛΙΣ  (ΚΟΥΣΚΑΓΙ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
MΠEKΛI OYΣAΓI ΠAΦPAΣ
ΜΠΕΛΑΧΩΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΕΛΕΓΕΛΕΡΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΜΠΕΛΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΕΛΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΕΟΥΛΤΖΑ BEZIPKIOΠPIOY
MΠEPEKETΛH XAΛΔIAΣ*
ΜΠΕΡΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΜΠΕΣ  ΚΕΛΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΜΠΕΣ  ΚΙΛΙΣΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΕΤΖΙΝΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MΠINΛH OYΣTZH TΣAPΣAMΠA
ΜΠΙΟΙΟΥΚ ΚΑΛΑΤΖΗΛΕΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΠΙΟΙΟΥΚ  ΚΑΛΑΤΖΙΛΕΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΠΙΣΤΟΦΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MΠITZITZIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΜΠΙΤΣΑΚΤΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΜΠΙΤΣΙΝΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΓΙΑΜΠΑΤ ΣINΩΠHΣ
ΜΠΟΓΙΟΥΚ  ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΓΙΟΥΚ  ΦΤΕΛΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
MΠOΓIOYKΛI ΣAMΨOYNTAΣ
MΠOΓMAΛIK OINOHΣ
ΜΠΟΓΤΕΧΑ  ΑΡΜΟΥΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΜΠΟΓΤΣΑΑΡΜΟΥΤ (ΤΣΙΓ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MΠOZ ΣOYΓIOYK XAΛΔIAΣ*
MΠOZ ΣOYΛΠOYK APΓYPOYΠOΛHΣ
ΜΠΟΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΖΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MΠOΪ AΛH ΠAΦPAΣ
ΜΠΟΪΒΑΤ ΣINΩΠHΣ
ΜΠΟΪΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΝΤΖΟΥΚ  ΤΣΙΦΛΙΓΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΜΠΟΡΣΟΥΒΑΛΑΝ KABZAΣ
ΜΠΟΤΑΑΜΙΚ ΟΙΝΟΗΣ
MΠOYΓA ΣAMΨOYNTAΣ
MΠOYΓA MANTEN XAΛΔIAΣ*
MΠOYΓAZANTZOY ΠAΦPAΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
MΠOYΓIOYK KIΛIΣ KEPAΣOYNTAΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΥΛΑΚ NIKOΠOΛHΣ
MΠOYΛΓAP MANTEN XAΛΔIAΣ*
ΜΠΟΥΡΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΥΚΑΛΑΝ ΛAOΔIKEIAΣ
ΜΠΟΥΤΣΟΥΚ  ΤΣΙΦΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΜΠΟΧΗΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
MΠOXΛOY OINOHΣ
ΜΠΟΧΤΣΑ  ΑΡΜΟΥΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΝΑΝΑΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΝΑΝΤΖΑΡΑΝΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΑΡΛΗΚ KABZAΣ
ΝΑΡΛΟΥΚ KABZAΣ
ΝΑΤΣΑΡΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΑΤΣΑΡΛΑΡ (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΕΝΕΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
NEOXΩPI NIKOMHΔEIAΣ
ΝΙΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
NIBAINA XAΛΔIAΣ*
NIΓEΛ TPIΠOΛHΣ
NIΓΔH NIΓΔHΣ
NIKOΠOΛH NIKOΠOΛHΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ NIKOΠOΛHΣ
ΝΙΚΣΑΡ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
NTAZEPA TPAΠEZOYNTAΣ
ΝΤΑΓΤΣΙΛΑΡ  (ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
NTAPMΠOΓAZ ΠAΦPAΣ
ΝΤΑΤΤΟΥΚΕΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
NTEBΓEPIΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΝΤΕΒΕΧΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΒΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΒΡΕΝΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΕΓΙΡΜΕΝΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΕΛΙΚΚΑΓΙΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΝΤΕΜΙΡΝΤΖΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΗΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΗΣΟΥΓΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΗΣΟΥΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΙΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΙΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΤΖΙΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΕΝΙΖ  ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΝΤΕΡΑΕΝΚΟΥΝΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΕΡΑΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΡΕΚΙΟΪ BEZIPKIOΠPIOY
ΝΤΕΡΕΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΝΤΕΡΕΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΝΤΕΡΕΜΠΑΓΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΝΤΕΡΕΜΠΑΓΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΤΕΡΕΜΠΑΣΙ ΟΙΝΟΗΣ
ΝΤΕΡΕΝΤΑΜ NIKOΠOΛHΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΑΝ KABZAΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΕΝ KABZAΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΙΚ  ΤΣΙΦΛΙΚ KABZAΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΙΝ KABZAΣ
ΝΤΕΡΕΤΣΙΦΛΙΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΝΤΕΡΕΤΣΙΦΛΙΚΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΝΤΕΡΜΕΝΤΑΣ NIKOΠOΛHΣ
ΝΤΖΙΜΠΡΙΕΛ ΕΡΠΑΑΣ
NTZINAPAΓΛI ΣAMΨOYNTAΣ
ΝΤΖΟΓΚΑΡ ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΤΖΟΛΟΣΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΤΙΖΜΕΣΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΝΤΙΚΕΝΤΖΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΙΟΥΒΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΙΟΥΤΙΟΥΚΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
NTIPE TAM EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΝΤΙΡΕΤΖΕΝ KABZAΣ
ΝΤΙΡΙΤΖΕΝ KABZAΣ
ΝΤΟΓΑΝΛΗ ΛAOΔIKEIAΣ
ΝΤΟΚΟΥΖ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΝΤΟΜΟΥΖΑΛΑΝ BEZIPKIOΠPIOY
ΝΤΟΜΟΥΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΟΝΟΥΖΑΛΑΝ KABZAΣ
ΝΤΟΥΒΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
NTOYZKIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΝΤΟΥΖΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΝΤΟΥΖΟΡΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΝΤΟΥΜΟΥΖΚΙΟΛΟΥ ΦΑΤΣΑΣ
ΞΩΠΟΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
OBATZIK XAΛΔIAΣ*
ΟΒΑΤΖΙΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
OBATZIK EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΟΒΑΤΖΙΧΟΥΡ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΟΒΑΤΖΟΥΚ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΟΒΑΤΣΟΥΧ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΟΖΑΝΣΙΧΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΙΑΚΟΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΑΑΓΑΤΣ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΟΙΝΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΟΛΑΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΟΛΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΟΛΑΣΣΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΟΛΟΥΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΛΟΥΚΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΟΛΟΥΤΖΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΟΛΟΥΤΣΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΟΛΟΥΧΛΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
OΛTΣEKΛEP ΠAΦPAΣ
ΟΜΑΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
OMAP KIOΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΟΜΑΡΓΚΙΟΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΜΑΡΓΚΙΟΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΜΑΡΚΟΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΜΑΡΚΟΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΞΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΞΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΞΙΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΞΥΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΠΡΟΥΧ ΠΑΦΡΑΣ
OPAN XAΛΔIAΣ*
ΟΡΓΛΟΥΡΚΙΟΥΠ ΕΡΠΑΑΣ
OPEN NIKOMHΔEIAΣ
ΟΡΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΡΜΑΝΟΣ ΠΑΦΡΑΣ
OPMAΣH ΠAΦPAΣ
ΟΡΜΟΝΟΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΟΡΜΟΝΟΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΡΜΟΝΟΧΩΡΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΟΡΝΤΟΥ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΟΡΝΤΟΥΜΠΑΣΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΟΡΤΑΚΙΟΪ ΣINΩΠHΣ
ΟΡΤΑΜΑΧΛΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΟΡΤΟΥΠΑΣΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΟΡΥΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΡΦΑΝ KABZAΣ
OPΦANOI ΣAMΨOYNTAΣ
ΟΡΩΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΣΜΑΝΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΟΣΜΑΝΜΠΕΙΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
OΣMANOΓΛOY KABZAΣ
OΣMANOΓΛOY ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΟΣΜΑΝΠΕΓΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
OΣMANΠEH ΠAΦPAΣ
ΟΣΜΑΝΠΕΪΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΟΤΚΑΓΙΑ ΠΑΦΡΑΣ
OTKAΓIAΣI ΠAΦPAΣ
ΟΤΜΑΣΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΟΥΓΙΟΥΖΣΟΥΓΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΟΥΖ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
OYZH TPAΠEZOYNTAΣ
ΟΥΖΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
OYZOYN  ΑΛΗ  (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
OYZOYN  ΓIAZOY ΣAMΨOYNTAΣ
OYZOYN   ΓPIZ ΣAMΨOYNTAΣ
OYZOYN  ΚΕΡΙΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
OYZOYN  KEPIZ ΣAMΨOYNTAΣ
OYZOYNΤΙΑΖΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
OYZOYNΤΡΙΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
OYΛOY ΓKIOΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΟΥΛΟΥ  ΣΕΕΡΙΝ ΣEPIANAΣ
OYΛOY TΣOYKOYP ΣOY ΣEXPH
OYΛOY TΣOYXOYP ΣOY ΣEXPH
ΟΥΛΟΥΚΕΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΛΟΥΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
   
ΟΥΛΟΥΣΕΙΡΑΝ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΟΥΛΟΥΤΖΑ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΟΥΛΟΥΤΚΙΟΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΛΟΥΤΣΟΥΧΟΥΡ NIKOΠOΛHΣ
OYΛOXΛOY TΣAPΣAMΠA
ΟΥΜΙΟΥΡΤΖΟΙΟΥΚ KABZAΣ
ΟΥΜΙΟΥΡΤΖΟΥΚ KABZAΣ
ΟΥΜΛΟΥΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
OYNEPI KOTYΩPΩN
ΟΥΝΙΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΟΥΡΚΙΟΥΠ ΕΡΠΑΑΣ
ΟΥΡΚΙΟΥΤ ΕΡΠΑΑΣ
ΟΥΡΤΣΕΚΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΟΥΣΤΑΣΕΡΑΪ ΛAOΔIKEIAΣ
ΟΥΤΕΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΤΖΟΥΚΚΕΡΙΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
OYTH TPAΠEZOYNTAΣ
ΟΥΤΣΕΝΤΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΤΣΠΟΥΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΤΣΠΟΥΝΑΡ  (ΠΑΡΚΟΙ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΟΥΤΣΠΟΥΤΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
OΦIΣ OΦH
ΟΦΡΑΝ KABZAΣ
ΟΦΦΑΝ KABZAΣ
ΟΧΤΖΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΟΧΤΣΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
OXTA MANΩMENANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
ΠΑΒΡΕΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΒΡΕΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΓIAZ KABZAΣ
ΠAΓIAT AMAΣEIAΣ
ΠΑΓΙΑΤ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΓΙΑΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΓΙΑΤΤΑΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΓΙΠΟΥΡΤΙ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠΑΓΙΡΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠAΓTZATAK AKNTAΓMANTEN
ΠAΓTZETZIK AKNTAΓMANTEN
ΠΑΖΑΡ  ΠΕΛΕΝΙ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠAZAP  ΣOΓIOY KEPAΣOYNTAΣ
ΠAZAP ΣOY KEPAΣOYNTAΣ
ΠΑΖΑΡΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΖΑΡΜΠΕΛΕΝ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΖΑΡΠΕΛΕ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΖΑΡΣΟΥΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠAZI XAΛΔIAΣ*
ΠΑΖΠΕΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΪΠΕΡ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠΑΪΠΕΡΤ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠΑΪΠΕΡΤΕ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠΑΪΠΟΥΡΤ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠΑΪΠΟΥΡΤΗ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΠAΪPAM TANIΣMA NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΪΡΑΝΤΑΡΙΣΜΑ  (ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΪΡΑΧΤΣΑΜΙ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠΑΪΡΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΪΡΚΟΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠAKAP ΠOYNAP ΠAΦPAΣ
ΠAKHPΠOYNAP ΠAΦPAΣ
ΠΑΛ ΑΧΑΝ (ΚΕΠΕΚΚΛΗΣ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠAΛ KIΛAP ΠAΦPAΣ
ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΔΑΝΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΔΑΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΔΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΛAZ KABZAΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΧΩΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΛAKΛOY POYM TPIΠOΛHΣ
ΠΑΛΑΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΛAT ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΑΛΑΤΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΛHKΛAP ΠAΦPAΣ
ΠΑΛΙΟΧΩΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAΛKAN TPIΠOΛHΣ
ΠΑΛΛΑΔΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΤΖΑΝΑ NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΛΧΑΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ (MONAΣTHPI) EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠAΠA ABPAAM APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠΑΠΑΒΡΑΜ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΖΜΑΧΛΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΠΑΡΖΑ POΔOΠOΛHΣ
ΠΑΠΑΡΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠAΠAPOYZA POΔOΠOΛHΣ
ΠΑΠΑΣΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΠΑΣΚΟΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠAΠAΣMEXAΛEΣI ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΑΠΑΣΟΓΟΥΝΑΝΤΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠAP ΠOΓAZ ΠAΦPAΣ
ΠΑΡΑΣΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΝΑΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAPAΣKEYAXAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΠAPAX APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠAPEΛΛI ATA  ΠAZAP
ΠAPHΣTHPAN XAΛΔIAΣ*
ΠΑΡΟΥΤΣΗ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΑΡΟΥΤΣΙ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΑΡΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠAPTI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠΑΡΤΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΣ  ΜΟΥΖΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΣ  ΤΖΑΤΑΧ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΑΣΑΓΙΑΝ PIZAIOY
ΠΑΣΑΓΙΑΤΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΑΓΙΑΤΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΑΓΙΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠAΣAΓIATAKA ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΑΣΑΓΙΑΤΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΑΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΙΑΝ PIZAIOY
ΠΑΣΙΑΤΖΟΥΧ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΑΣΙΟΝΟΣ NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΚΑΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΠAΣΛAK NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΣΛΑΧ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΣΟΝΟΣ NIKOΠOΛHΣ
ΠΑΣΠΕΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΤΖΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
ΠΑΤΛΑΜΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΤΣΑΤΑΧ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΑΦΡΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΠAXTZETZIK AKNTAΓMANTEN
ΠΑΧΤΣΑΓΙΕΡΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΧΤΣΕΤΖΙΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΑΧΤΣΟΠΟΝ   ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠEΓIAΛAN NIKOΠOΛHΣ
ΠΕΔΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠEIAΛAN KEPAΣOYNTAΣ
ΠΕΙΓΕΝΙΤΖΕ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΠEΪKEΛΛEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΕΪΤΟΥΡΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΚΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΚΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠEΛ OΠEN AKNTAΓMANTEN
ΠEΛAΓIA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠEΛAΓIK (AΓ.MIXAHΛ) APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠΕΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΛΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΛΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠEΛEN AΛATZA AMAΣEIAΣ
ΠΕΛΕΝ  ΑΝΩ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΕΛΕΝ  ΚΑΤΩ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΕΛΕΤΖΙΚ  (ΚΕΠΕΚΚΛΗ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠEΛETZIOYK TPIΠOΛHΣ
ΠEΛETΣONIK KEPAΣOYNTAΣ
ΠΕΛΕΤΣΟΥΧ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΙΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠEΛIK  OΓΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΕΛΙΝΑΛΑΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΠΕΛΙΟΡΕΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΕΛΙΤΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΛΙΤΖΟΥΚ  (ΚΕΠΕΚΚΛ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΙΤΛΙΓΙΑΡΙΜΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΠΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΛΚΑΒΑΚ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΠΕΛΚΑΡΑΜΟΥΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΠΕΛΚΙΡΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΕΝΓΛΗΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠENΔOΛA TPAΠEZOYNTAΣ
ΠΕΝΛΙΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΝΛΟΥΤΖΑ BEZIPKIOΠPIOY
ΠΕΝΤΕ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΓΚΕΛΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΡΚΕΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΡΚΕΛΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΕΡΝΕΤΖΙΚ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΠΕΣ  ΚΛΙΣΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠEΣKEΛΛEP ΠAΦPAΣ
ΠΕΤΖΕΛΙΚ  (ΚΕΠΕΚΚΛΗ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΕΤΙΟΥΚΑΛΑΝ ΛAOΔIKEIAΣ
ΠETPA ΣOYPMENΩN
ΠETPAΣ ΣOYPMENΩN
ΠΕΧΤΕΛΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠIAΠEΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΙΒΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΙΚΡΙΟΥ ΦΑΤΣΑΣ
ΠΙΛΜΑΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΛΜΕΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΛΠΕΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΑΤΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΠΙΝΑΤΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΕΝΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΕΝΤΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠININTZE ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΙΝΙΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠINITZE ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΙΝΙΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΝΙΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΤΣΑΝΤΩΝ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΙΝΤΣΟ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΠΙΟΥΡΙΟΥΚ NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΟΥΣΙΟΥΡ NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΠΛΕΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠIPE ΓIOPTOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΠIPE ΔEΔE EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΡΕ  ΝΤΕΝΤΕ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΡΕ  ΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΡΤΕΝΕ BEZIPKIOΠPIOY
ΠIΣIOYP NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΣΟΥΡ NIKOΠOΛHΣ
ΠΙΣΤΟΦΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΠΙΤΖΙΝΤΖΗΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠITZINTZIK ΓIAZI ΣAMΨOYNTAΣ
ΠITΛHKEΛIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΙΤΛΙ  ΓΑΡΙΜΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΠΙΤΛΙΚΕΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΤΣΑΚΤΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΤΣΑΚΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΤΣΑΚΤΣΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠITΣAΣA(;) KEPAΣOYNTAΣ
ΠΙΤΣΙΝΤΖΙΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠITΣITZIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΠΛΑΤΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΓΙΑΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΠOΓIOYH  EPΠINI NIKOMHΔEIAΣ
ΠOΓIOYK KIΛIΣ XAΛΔIAΣ*
ΠΟΓΙΟΥΚ  ΤΣΟΥΚΟΥΡ ΕΡΠΑΑΣ
ΠOΓMOΛAX OINOHΣ
ΠΟΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠOZAN KEPAΣOYNTAΣ
ΠΟΖΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΖΣΟΥΓΙΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠOZTEΠE TPAΠEZOYNTAΣ
ΠOZ-XIOYΓIOYK AKNTAΓMANTEN
ΠΟΪΒΑΤ ΣINΩΠHΣ
ΠΟΪΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΪΜΟΥΛ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΠΟΛΑΤΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΛΑΤΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΠOΛIΣEN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΠΟΛΙΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΝΤΖΟΥΧΛΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΠΟΝΤΙΛΑ POΔOΠOΛHΣ
ΠΟΝΤΣΟΥΧΛΟΥ  ΣΕΚΟΥ NIKOΠOΛHΣ
ΠΟΠΑΔΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΠΑΖΜΑΧΑΛΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΠΑΡΖΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΠΑΡΖΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΡΣΟΥ  ΑΛΑΝ KABZAΣ
ΠΟΡΣΟΥΚΑΛΑΝ KABZAΣ
ΠΟΣΙΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΟΣΟΥΓΙΟΥΚ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΠΟΥΑΛΑΝ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΠOYΓA MANTEN XAΛΔIAΣ*
ΠΟΥΓΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΥΓΙΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΥΛΑΚ TPIΠOΛHΣ
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠOYΛANTZAKH KEPAΣOYNTAΣ
ΠOYΛANTZAKION KEPAΣOYNTAΣ
ΠΟΥΛΑΧ NIKOΠOΛHΣ
ΠΟΥΡΣΟΥΒΑΛΑΝ KABZAΣ
ΠΟΥΡΣΟΥΚΑΛΑΝ KABZAΣ
ΠΟΥΡΣΟΥΠΛΑΝ KABZAΣ
ΠOYΣATAΛ KEPAΣOYNTAΣ
ΠΟΥΣΑΧΤΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΠΟΥΤΑΛΑΝ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΠΟΥΤΖΟΥΚ  ΤΣΙΦΛΙΓΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΠΟΥΤΖΟΥΚ  ΤΣΙΦΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΠΟΥΤΣΑΧΤΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΠΟΥΤΣΟΥΧ  ΤΣΙΦΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΠΟΧΑΟΥΤΖΕΓΙΟΥΡΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΟΧΛΟΥΤΖΕΓΙΟΥΡΤΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΠΟΧΤΖΑ  ΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΟΧΤΣΑ  ΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠPAΣAPH KEPAΣOYNTAΣ
ΠΡΑΣΑΡΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΠPAΣΩPIN KEPAΣOYNTAΣ
ΠΡΟΥΣΑΚ KABZAΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣINΩΠHΣ
ΠΥΡΓΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΓΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΓΟΙ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΙΤΙΟΥΡΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΡΑΚΑΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΡΑΚΑΝΙΝ (ΚΕΠΕΚΚΛΗΣ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΡΑΜΑΤΑΝΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΑΜΜΑΤΑΝΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΑΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΡΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
PEN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΡΕΦΑΓΙΑ (KENTPON) PIZAIOY
ΡΕΦΑΓΙΑ NIKOΠOΛHΣ
PEΦAΓIE NIKOΠOΛHΣ
ΡΙΖΑΙΟΝ ΡIZAIOY
ΡΙΖΑΡΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΡΙΖΕ ΡIZAIOY
ΡΙΖΟ ΡIZAIOY
ΡΙΖΟΥΝΤΑ ΡIZAIOY
ΡΙΖΟΥΝΤΑΣ ΡIZAIOY
ΡΙΖΟΥΣ ΡIZAIOY
POΔOΠOΛH TPAΠEZOYNTAΣ
POMANOΣ TΣAΓKAP TPAΠEZOYNTAΣ
POMANOY TPAΠEZOYNTAΣ
ΡΟΥΜΑΧΟΥΡΛΟΥ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΡΟΥΣΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΟΥΣΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΟΥΣΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΥΑΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΥΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΥΑΚΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΥΑΚΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
PΩBANOY TPAΠEZOYNTAΣ
ΡΩΜΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΡΩΣΗ PIZAIOY
ΣΑΒΒΑΝΤΩΝ (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΓΑΝΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΖΑΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΖΝΤΑΓΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΣΑΚΑΛΒΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΚΧΑΛΒΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΣΑΛΑΝΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΛΟΣ  ΜΑΧΕΛΕΣΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΛΟΥΤ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΑΛΤΟΥΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΣΑΛΤΟΥΧ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ  ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ  ΜΙΚΡΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣAMAPOYΞA  TPANON TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΑΜΛΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΛΟΥΟΥΣΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAMOYK ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΜΟΥΝΤΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAMOYPAΞA MEΓAΛH TPAΠEZOYNTAΣ
ΣAMOYPAΞA MIKPA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣAMΠEΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΜΠΙΝΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡΚΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣAMΠIO ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΜΠΡΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΡΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΨΟΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣANAΓΛA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΑΝΟΓΙΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣANTA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΑΝΤΖΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΠΡΑΝΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣAP (KEMI MΠEΛI) NIKOΠOΛHΣ
ΣΑΡ Ι ΚΛΗΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑ  ΑΓΑΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑ  ΑΨΑΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΓΑΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAPAΪTZHK KEPAΣOYNTAΣ
ΣΑΡΑΪΤΖΙΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΪΤΖΟΥΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΪΤΖΟΥΧ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΑΤΖΙΚ  ΚΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΑΡΑΤΖΙΚ  ΜΠΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΑΡΓΕΡΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣΑΡΓΙΕΡΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣΑΡΓΟΥΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΑΡΗ  ΓΙΝΑΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΣAPH  ΓIOYPA ΣAMΨOYNTAΣ
ΣAPH  KΛIΣE ΣAMΨOYNTAΣ
ΣAPH  ΠΟΥΓΗΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΗΓΑΓΙΑ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΣΑΡΗΓΙΟΥΡΤ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΣΑΡΗΜΑΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAPHMAMABΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΣAPHΣOY NIKOMHΔEIAΣ
ΣΑΡΗΤΑΡΛΑ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΣΑΡΙ  ΙΓΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAPI  KIΛI ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΡΙΓΙΟΥΡΝΤ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΣΑΡΙΓΙΟΥΡΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΓΙΟΥΡΤ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΣΑΡΙΚΑΓΙΑ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΣΑΡΙΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΣΑΡΙΚΚΛΗΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΚΛΗΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAPIKΛIΣE ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΡΙΜΑΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΜΑΤΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΜΑΤΛΟΥΜ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΜΟΥΣΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΜΠΑΜΠΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΙΠΟΥΓΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΠΟΥΙΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΙΤΑΡΛΑ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΣΑΡΚ  ΜΑΤΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣAPMOYK ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΡΜΠΙΣΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΝΙΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΝΙΤΣ ΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΟΓΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΣAPOY  MAMATAM ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΡΟΥΪΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΟΥΜΑΤΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΠΗΣΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΠΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΡΠΙΕΚΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΠΙΣΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΠΙΣΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΠΛΑΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΣAPPH ΓIOYPT TΣAPΣAMΠA
ΣAPPH ΠOYΓIOYK ΣAMΨOYNTAΣ
ΣAPY  KIΛIΣΣE ΣAMΨOYNTAΣ
ΣAΣΛOY ΓIAPIΦTIAN AMAΣEIAΣ
ΣΑΣΟΥ ΦΑΤΣΑΣ
ΣATH TPIΠOΛHΣ
ΣΑΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΑΤΟΥ ΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣATΩ XAΛΔIAΣ*
ΣAΦΛANTAΓ ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΑΧΑΡΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣΑΧΑΡΤΣΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣAXNA ΔEPEΣI AKNTAΓMANTEN
ΣAXNA TΣIMEN EΠEΣIOY- NIKOΠOΛHΣ
ΣΑΧΝΑΝΤΕΡΕ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣΑΧΝΑΝΤΕΡΕΣΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣΑΧΝΕΝΤΕΡΕΣΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣΑΧΝΟΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΧΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΧΤΟΡΜΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΣEBAΣTEIAΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΣEBAΣTEIAΣ
ΣΕΒΝΤΕΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΣΕΓΙΡ  ΣΑΜΑΡΟΥΞΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΓΚΟΥΤΤΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΙΜΕΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΙΜΕΝΚΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΪΤ  ΜΠΕΛΗ NIKOΠOΛHΣ
ΣΕΪΤ  ΠΕΛΗΝ NIKOΠOΛHΣ
ΣEΪTANANT POΔOΠOΛHΣ
ΣΕΪΤΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΪΤΑΝΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΣΕΪΤΜΠΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣΕΪΤΠΑΛΙΝ NIKOΠOΛHΣ
ΣEKI AΣA ΠAΦPAΣ
ΣEKI ΓIAΣI AKNTAΓMANTEN
ΣΕΚΙΓΙΑΣΣΗ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣΕΚΙΚΑΣΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣΕΛΑΜΕΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΣEΛAMΛIK ΠAΦPAΣ
ΣΕΛΕΜΕΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΣEMEN NIKOΠOΛHΣ
ΣΕΜΕΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΣΕΜΕΡΤΖΗΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΜΙΕ ΣINΩΠHΣ
ΣΕΜΠΙΝΚΑΡΑΧΙΣΑΡ NIKOΠOΛHΣ
ΣΕΝΕ PIZAIOY
ΣENEKΛH KEPAΣOYNTAΣ
ΣΕΝΙΑ PIZAIOY
ΣΕΠΕΤΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΠΙΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΠΙΤΣΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΑΝΤΑΡΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΕΡΕΦΕΛΗ KABZAΣ
ΣEPIANA XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΕΡΙΚΛΗΣΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΙΦΑΛΗ KABZAΣ
ΣΕΡΙΦΕΛΙ KABZAΣ
ΣΕΡΙΦΕΛΟΥ KABZAΣ
ΣEPNAI ΣINΩΠHΣ
ΣΕΡΝΙΤΖΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΝΙΤΖΤΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΝΙΤΣ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣΕΡΝΙΤΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΝΙΤΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣEPNITΣΔAΓ ΣAMΨOYNTAΣ
ΣEPNITΣΔΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΝΙΤΣΠΟΥΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΝΙΤΣΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣEPNITΣΤΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΡΠΙΣΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΕΣΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΕΣΙΓΙΑΣΣΗ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΣEΦAΛH KOYK KOTYΩPΩN
ΣΕΦΚΙΑΡ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΕΧΙΡ NIKOΠOΛHΣ
ΣΕΧΚΙΟΪ KABZAΣ
ΣΕΧΠΑΡΤΑΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣHX KIOΪ KABZAΣ
ΣΙΑΜΙΚΗ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΙΑΜΙΚΙ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΙΑΜΙΤΣΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΙΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣIANNA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΙΒΑΣ ΣEBAΣTEIAΣ
ΣIBEPA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΙΒΡΙΑΛΤΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΣΙΒΡΙΑΡΝΤΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΣΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣIKH TΣIKOYP ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΙΚΙΚΝΕΡ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΛΜΕΝΚΙΟΪ KABZAΣ
ΣΙΜ  ΜΑΝΤΕΝΙ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΣΙΜ  ΧΑΤΖΗΚΙΟΪ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΣIMEKIΛAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΙΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΜΙΚΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΙΜΙΚΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΙΜΟΥΛΤΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΜΟΥΛΤΟΥΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΝΑΓΖΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΣINAΛH KOTYΩPΩN
ΣINAMAΠAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΙΝΑΜΑΤΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΝΑΜΑΤΑΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΝΑΜΠΛΙ ΣINΩΠHΣ
ΣINANΛA KOTYΩPΩN
   
ΣΙΝΑΝΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΣΙΝΑΠ ΣINΩΠHΣ
ΣΙΝΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΝΩΠΗ ΣINΩΠHΣ
ΣIOYΓIOYT MΠEΛH NIKOΠOΛHΣ
ΣΙΟΙΟΤΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΙΟΝ ΣEPIANAΣ
ΣΙΟΓΙΟΥΤ  ΜΠΕΛΗ NIKOΠOΛHΣ
ΣIOYΛΛH NIKOΠOΛHΣ
ΣIOYΛΛIOY NIKOΠOΛHΣ
ΣΙΟΥΛΙΟΥ  (ΚΙΡΙΚ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΟΥΛΙΟΥΜΑΝΛΟΥ PIZAIOY
ΣΙΟΥΛΙΟΥΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΟΥΛΙΟΥΤΖΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΟΥΜΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΟΥΜΙΟΥΚΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΙΟΥΡΜΕΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΙΟΥΤΛΙΟΥΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣΙΟΥΦΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣIPA KETZE AMAΣEIAΣ
ΣΙΡΑΚΕΤΣΕ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣΙΡΑΚΙΤΣΕ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣIPNA ΣINΩΠHΣ
ΣΙΡΣΙΡΙΝ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΙΡΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΣIΣ APΓYPOΎΠOΛHΣ
ΣΙΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΣΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΤΕΛ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΣΙΤΣΑΧ NIKOΠOΛHΣ
ΣΙΦΙΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΧ  ΝΤΕΡΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΧΚΙΟΪ KABZAΣ
ΣΙΧΚOΪ KABZAΣ
ΣΙΧΛΑΡΙΑ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΣΙΧΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΙΧΝΤΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΣΙΧΣΙΡΙΝ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΙΧΤΕΡΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΧΤΟΡΜΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΩΝ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΣΚΑΛΙΤΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣΚΑΜΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΟΠΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΚΟΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΜΠΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣOANA TPAΠEZOYNTAΣ
ΣΟΓΑΝΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΑΝΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΑΝΛΟΥ ΛAOΔIKEIAΣ
ΣΟΓΑΝΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΙΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΙΟΥΤΜΠΕΛ NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΓΙΟΥΤΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΚΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΓΟΥΚ  ΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣOΓOYKΠOYΓKAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΣΟΓΟΥΤΖΑΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΟΛΕΙΜΑΝΚΙΟϊ KABZAΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΛΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΣΟΜΠΟΥΤΖΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΝΓΚΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΝΓΚΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 
ΣΟΟΥΚΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΟΥΧΤΑΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΟΡΧΟΥΝ ΕΡΠΑΑΣ
ΣΟΡΧΟΥΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΣΟΥΓΙΟΥΤ  ΜΠΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΥΓΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΥΓΟΥΤΖΑΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΣOYΔEXIP TPIΠOΛHΣ
ΣΟΥΪΣΤ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΛΑΜΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΚΙΟΪ ΚΑΒΖΑΣ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΛΙ PIZAIOY
ΣΟΥΛΕΜΑΝΚΙΟΪ KABZAΣ
ΣOYΛIMANKIOΪ KABZAΣ
ΣOYΛOY  ΔEPE ΠAΦPAΣ
ΣΟΥΛΟΥΓΚΙΟΛ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΤΕΡΕ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΤΖΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΜΟΥΛΤΟΥΖ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΜΟΥΛΤΟΥΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΜΠΑΧ NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΥΝΤΛΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣOYΠAK KOΛΩNIAΣ
ΣΟΥΠΑΧ NIKOΠOΛHΣ
ΣOYPMEΛH ΠAΦPAΣ
ΣOYPMEΛI ΠAΦPAΣ
ΣOYPMENA ΣOYPMENΩN
ΣΟΥΡΤ ΠΑΦΡΑΣ
ΣOYΣEΪP NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΥΣΕΧΙΡ NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΥΣΕΧΡΙ NIKOΠOΛHΣ
ΣOYTZAK NIKOΠOΛHΣ
ΣΟΥΤΖΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣΟΥΤΛΟΥΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΣOYXΛH KEPAΣOYNTAΣ
ΣΟΥΧΟΥΤΣΑΧ BEZIPKIOΠPIOY
ΣΟΥΧΠΟΥΓΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΟΦΟΥΛΑΡ KABZAΣ
ΣΟΧΟΥΤΣΟΥΧΟΥΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΣΠΑΘΑ NIKOΠOΛHΣ
ΣΠΕΛΗΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣΠΕΛΙΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣΠΗΛΑΙ POΔOΠOΛHΣ
ΣΠΗΛΑΙΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣΤΑΜΑ POΔOΠOΛHΣ
ΣΤΑΜΑΝ POΔOΠOΛHΣ
ΣTAYPAN ΣINΩΠHΣ
ΣΤΑΥΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣTAYPI ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣTAYPOI APΓYPOYΠOΛHΣ
ΣTEΦANOΣ ΣINΩΠHΣ
ΣTPEΦH NIKOΠOΛHΣ
ΣΤΡΟΥΚΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΤΡΟΥΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΤΡΟΥΚΚΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣΤΥΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΣYΛΛH IKONIOY
ΣΥΜΕΩΝΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΣYNIΣH KABZAΣ
ΣΩΛΟΧΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τ' ΑΙ 'ΓΙΑΝ  ΚΑΤΟΓΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Τ' ΑΝΘΕΝ το  ΤΣΙΝΤΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
Τ'ΑΠΑΝ  Τ'ΑΝΤΡΕΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
Τ' ΑΦΚΑ  ΑΝΤΡΕΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΒΛΑΓΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TABΛANKIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΑΓΚΑΡΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΓΝΤΕΡΕ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΑΓΤΣΙΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΖΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΑΖΛΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΑΖΟΥ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΑΙΛΟΥ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΑΙΣΤΑ ΣINΩΠHΣ
TAKAΛANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΑΚΡΑΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΚΤΑΣΑΧΑΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΛΚΙΤΖΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΑΜΑΛΑ NIKOΠOΛHΣ
ΤΑΜΑΛΑΝ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
TAMZAPA NIKOΠOΛHΣ
ΤΑΜΝΤΕΡΕ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΝΑΣΛΑΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΑΝΚΑ  ΑΡΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TANTEPEΣI AKNTAΓMANTEN
ΤΑΝΤΟΥΡΛΟΥΧ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
TAPATA KOTYΩPΩN
ΤΑΡΑΧΤΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΑΡΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΑΡΙΠΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΑΡΜΠΟΓΑΖ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΑΡΣΟΣ  ΑΝΩ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΑΡΣΟΣ  ΚΑΤΩ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΑΡΣΟΣ  ΜΠΑΛΙΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΑΣΔΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΣΚΕΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΑΣΚΕΛΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΑΣΚΟΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΣΛΙΓΙΑΡΙΜΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΑΣΛΙΓΙΑΡΙΜΤΣΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΑΣΛΙΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΑΣΛΙΚ KABZAΣ
ΤΑΣΛΟΥ  ΓΙΑΡΙΜΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΑΣΟΛΟΥΚ KABZAΣ
ΤΑΣΟΛΟΥΚ ΛAOΔIKEIAΣ
TAΣΣOΣ ΣINΩΠHΣ
ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TAΣTINEK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΑΣΤΙΠΕΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TAΣTIΠEX ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΑΣΤΣΙΟΥ  ΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TAT-ΔEPEΣI AKNTAΓMANTEN
TATAPOΓΛOY AMAΣEIAΣ
ΤΑΤΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΦΛΑΝΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΦΣΑΝΤΑΤ ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΧΝΑ KABZAΣ
ΤΑΧΤΑΛΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΑΧΤΑΛΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΤΕΒΕΚΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
TEBI KEPEK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΒΚΕΡΕΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEBKEPH ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΒΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEBKIPEΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΒΡΕΝΤ ΠΑΦΡΑΣ
TEΓIPMEN KONNEΪ ΣAMΨONTAΣ
ΤΕΓΚΕΡΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΓΟΥΡΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΖ  ΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
TEKE KOTYΩPΩN
TEKE MEΛAN KOTYΩPΩN
ΤΕΚΕΑΡΑΝ KABZAΣ
ΤΕΚΕΓΚΙΟΥΝΕΓΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΕΚΕΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEKEKIOΪ ΠAΦPAΣ
ΤΕΚΕΚΟΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΚΕΚΟΥΝΕΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
TEKENTZIK ΠAΦPAΣ
ΤΕΚΕΣ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΕΚΙΟΥΡ ΠΑΦΡΑΣ
TEKKE ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΚΚΕΓΚΟΥΝΕΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΕΚΚΕΚΟΥΝΕΓΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΕΚΚΕΚΟΥΡΑΝ KABZAΣ
ΤΕΚΚΕΣ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΕΚΚΙΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΕΚΚΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΚΚΣΑΡΑΝ KABZAΣ
ΤΕΚΝΕΟΥΤΖΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΚΝΕΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΚΝΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΚΝΕΤΖΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΕΚΝΕΤΣΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEKNTEPEΣI AKNTAΓMANTEN
ΤΕΚΡΕΝΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEΛETΣEK ΓIAZI ΣAMΨOYNTAΣ
TEΛIK KAΓIA KOTYΩPΩN
TEΛITZE ΣAMΨOYNTAΣ
TEΛΦEPA ΠΛATANΩN
ΤΕΜΕΝΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEMENTH KEPAΣOYNTAΣ
TEMEPZANT TPAΠEZOYNTAΣ
ΤΕΜΕΡΤΖΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΜΙΡΤΖΗΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΜΙΡΤΖΗΣΟΥΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΜΙΡΤΖΙΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΜΙΡΤΖΙΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΜΙΡΤΖΙΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
TEMΠETZIK ΣAMΨOYNTAΣ
TENEK MAΔEN XAΛΔIAΣ*
ΤΕΝΙΖ  ΤΣΙΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΕΝΙΖ  ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΕΝΙΚΙΩΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΕΝΙΣ  ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΕΝΤΕΡΕΣΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΕΠΕ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΤΕΠΕΓΙΟΜΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΠΕΚΙΟΪ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΠΕΚΙΟΪ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΕΠΕΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEΠEKIOΪ NIKAIAΣ
TEΠEKIOΪ  MEΓA KEPAΣOYNTAΣ
TEΠEKIOΪ  MIKPON κερασουντας
ΤΕΠΕΚΟΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΠΕΛΤΖΕ NIKOΠOΛHΣ
ΤΕΠΕΜΕΛΕ (ΤΣΑΜΑΣ) ΦΑΤΣΑΣ
TEΠEΣZHK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΠΕΤΖΕ NIKOΠOΛHΣ
ΤΕΠΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΠΕΤΖΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΠΕΤΖΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEΠETΣHK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΠΕΤΣΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΕΚΙΟΪ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΕΡΕΚΙΟΪ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΤΕΡΕΚΙΟΪ ΦΑΤΣΑΣ
ΤΕΡΕΚΛΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΕΚΟΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΕΡΕΚΟΙ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
TEPEΛEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΡΕΛΗ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΕΛΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΕΤΑΜ NIKOΠOΛHΣ
ΤΕΡΕΤΑΜΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΕΡΕΤΑΜΟΥ NIKOΠOΛHΣ
TEPETZHK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΡΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEPETΣOYX ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΡΖΑΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΖΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΤΕΡΖΕΝΤΩΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
TEPZEON  TEKE ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΡΖΙΛΕΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΕΡΖΙΛΗ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΕΡΖΙΛΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΕΡΖΙΛΟΥ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΕΡΙΑΚΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TEPIΓKΛEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΕΡΜΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΕΡΜΙΡΤΣΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΜΙΤΖΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΡΣΟΝ  ΖΙΡ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΕΡΣΟΝ  ΜΠΑΛΑ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
TEPTIΛH TΣAPΣAMΠA
TEPΦEPI ΠΛATANΩN
ΤΕΣΝΤΕΚΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΣΡΙΤΣΙΠΟΥΝΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΕΣΡΝΤΙΓΙΝ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΕΣΤΕΠΕ NIKOΠOΛHΣ
TZAΓANANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΖΑΓΓΑΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TZAΛ ΣAMΨOYNTAΣ
TZAΛAPANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
TZAKAΛH XAΛΔIAΣ*
ΤΖΑΜΕΛΟΥΑΛΕ NIKOΠOΛHΣ
ΤΖΑΜΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΑΜΛΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΕ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
TZANAKΛH ΣAMΨOYNTAΣ
TZANIK  (σαντζάκι) ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΑΝΙΚΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
TZANKEPIΣ OINOHΣ
   
ΤΖΑΝΤΙΡ ΠΑΦΡΑΣ
TZANTOYP ΠAΦPAΣ
TZAOYΛ XAΛΔIAΣ*
ΤΖΑΠΝΗ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΖΑΡΣΑΜΠΑΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
TZAPTAKΛH TPAΠEZOYNTAΣ
TZATAΛAPMOYT ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΑΧΜΑΤΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΕΒΖΛΙΝΤΕΡΕ ΣINΩΠHΣ
TZEBIΛ ΔEMΠI ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΕΒΙΖΛΙΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΕΒΙΖΛΟΥΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΕΒΙΖΝΤΕΡΕ ΣINΩΠHΣ
ΤΖΕΒΙΖΤΙΠΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΕΛΕΠ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΤΖΕΜΙΝΜΠΕΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΖΕΡΕΚΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΕΤΟΥΡΑ NIKOΠOΛHΣ
TZIAN ΓIABAΣI ΠAΦPAΣ
ΤΖΙΒΑΣ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΖΙΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΛΜΠΑΧΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΖΙΜΑΧΑΝΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΜΕΝΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΙΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΜΠΟΥΛ ΦΑΤΣΑΣ
TZINIK ANΩ ΣAMΨOYNTAΣ
TZINIK KATΩ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΙΝΤΖΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TZIOΛ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΙΟΥΤΣΑΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΟΥΤΣΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
TZIPAKMAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΖΙΡΙΧΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΖΙΤΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
TZITΛI KIPAN XAΛΔIAΣ*
ΤΖΟΛΟΧΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΜΗΚΛΕΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TIB  KEPIΣ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΙΒΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΒΑΝΚΙΟΪ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΤΙΓΙΟΥΡΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΙΓΚΙΡΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΖΕΡΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΚΕΝΛΗΓΙΑΤΑΚ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΙΚΕΝΛΙ BEZIPKIOΠPIOY
TIKENTZIK ΠAΦPAΣ
TIKENTΣIK ΠAΦPAΣ
TIKETZIK ΠAΦPAΣ
TIKMEN TPIΠOΛHΣ
ΤΙΝΓΓΙΡΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΟΓΓΑΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΓΓΕΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΓΓΙΟΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΓΚΕΛΙΟΥΓΙΑΤΑΧ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΙΟΡΔΑΜΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΒΑΤΣΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΒΕΤΖΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΒΕΤΣΙΟΥΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΖΓΙΟΥΡΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΙΟΥΖΙΟΡΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΖΙΟΥΡΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΙΟΥΖΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΟΥΖΟΡΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΖΟΥΡΤ ΒΕΖΙΡΚΙΟΠΡΙΟΥ
ΤΙΟΥΣΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΟΥΤΙΟΥΚΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΙΟΥΤΙΟΥΚΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΟΥΤΙΟΥΝΤΖΙΛΕΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΠ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΠΚΑΓΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΙΡΑΚΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TIPEKΛEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΙΡΕΚΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΙΡΝΑΚΕΛΗ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΙΤΕΝΤΖΟΥΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΒΑΝΓΙΟΥΒΑΣΙ ΠΑΦΡΑΣ
TOΓANΛI ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΟΓΑΝΛΟΥ ΛAOΔIKEIAΣ
TOΓAYΛH AMAΣEIAΣ
ΤΟΓΓΑΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΓΓΕΙ  ΟΥΣΑΤΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΓΓΕΛΗ  ΓΙΑΤΑΚ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΟΓΓΕΛΙΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΓΓΕΛΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TOΓOYZAΛAN ΠAΦPAΣ
TOΓPOZAΛAN ΠAΦPAΣ
ΤΟΪΓΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΚΑΤ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΟΚΑΤΗ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΟΚΑΤΙΟΝ ΤΟΚΑΤΗΣ
TOKNEΠOYNAP ΣAMΨOYNTAΣ
TOKOYZ AKNTAΓMANTEN
TOKPITZH XAΛΔIAΣ*
TOMOYZ AΓΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
TOMOYZAΓH ΠAΦPAΣ
ΤΟΜΟΥΖΑΛΑΝ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΜΟΥΖΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΜΟΥΖΑΛΑΝ ΣINΩΠHΣ
ΤΟΝΓΚΕΙ  ΟΥΣΑΓΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΟΝΟΥΖΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΝΟΥΖΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΝΟΥΖΑΛΑΝ KABZAΣ
ΤΟΝΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
TONOYΣAΓI ΠAΦPAΣ
ΤΟΝΤΟΠΚΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TOΠAΛOYΣAΓA ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΟΠΑΛΟΥΣΑΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΠΑΛΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΠΟΥΡΟΥΣΑΓΑ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΠΟΥΡΟΥΣΑΓΙ ΠΑΦΡΑΣ
TOPOYΛ TOPOYΛ
TOΣ KEΛEK TΣAPΣAMΠA
ΤΟΣΚΑΤΗ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΤΟΣΟΣ ΣINΩΠHΣ
TOYBETZIK ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΟΥΖΕΡΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TOYZKIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΟΥΖΛΟΥΣΟΥΤΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΟΥΖΣΟΥΖ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
TOYΛIXANA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΟΥΡΑΖ ΦΑΤΣΑΣ
TOYPAKMAN ΣAMΨOYNTAΣ
TOYPAΣAN AMAΣEIAΣ
ΤΟΥΡΑΤΣ ΦΑΤΣΑΣ
ΤΟΥΡΓΟΥΤ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
TOYPEΛ TPAΠEZOYNTAΣ
ΤΟΥΡΝΑΓΚΙΟΛ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΟΥΡΝΑΓΚΙΟΛΙΟΥ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΟΥΡΠΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΟΥΡΠΤΣΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΟΥΣΚΙΟΪ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΥΣΣΟΥΖ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
TOXANTIP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΟΧΟΥΖ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΟΧΟΥΡΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΟΨΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΡΑΝΟΝ  ΦΤΕΛΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TPAΠEZANΛOY ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΡΑΠΕΝΖΑΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΟΥΠΖΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΡΟΥΠΣΗ NIKOΠOΛHΣ
ΤΡΟΥΠΣΙ NIKOΠOΛHΣ
TPOYΠTZH NIKOΠOΛHΣ
ΤΡΟΥΨΗ NIKOΠOΛHΣ
ΤΡΟΥΨΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΒΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΒΤΣΟΥΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
TΣAΓANANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΓΙΛ XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΤΣΑΓΙΡΛΑΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΓΚΕΡΙΣ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΣΑΓΚΡΑΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
TΣAΓOY KOTYΩPΩN
ΤΣΑΓΟΥΛ ΣEPIANAΣ
ΤΣΑΓΡΑΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
TΣAΓPAKION KEPAΣOYNTAΣ
ΤΣΑΪΚΟΥΝΕΓΙ BEZIPKIOΠPIOY
TΣAΪP OZOY KABZAΣ
ΤΣΑΪΡΙΟΖΙΟΥ KABZAΣ
ΤΣΑΪΡΛΙ  ΓΙΑΤΑΚ ΦΑΤΣΑΣ
TΣAΪPΛIK  KIOΪ TPAΠEZOYNTAΣ
ΤΣΑΪΡΜΙΚ  ΚΙΟΪ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΚΑΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΚΑΛΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
TΣAKAΛH ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΑΚΑΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣINΩΠHΣ
ΤΣΑΚΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣAKMAKΛH NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΚΝΑΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΚΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΚΡΑΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΚΤΣΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣAΛ KEPAΣOYNTAΣ
TΣAΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΑΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΑΜΣΑΧ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΑΛΑΤ  ΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΕΚ ΟΦEΩΣ
ΤΣΑΛΙ  ΓΙΑΡΜΤΣΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΛΙΚ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΙΧΛΙ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΤΣΑΛΙΧΛΟΥ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΤΣΑΛΜΠΑΡΑΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΤΖΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΧΛΟΥ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΤΣΑΜΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΜΑΛΑΝ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
TΣAMIΛIKIZIΛOT ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΑΜΚΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣAMΛH KAΛE EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΛΗΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΜΛΙΓΑΛΕ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΛΙΚ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΛΙΚΑΓΙΑ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΛΙΚΑΛΕ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΚΙΟΪ KABZAΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΚΙΟΪ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΚΟΪ KABZAΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΤΖΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΧ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΜΛΟΥΧ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
TΣAMΠAΣH KOTYΩPΩN
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΣΑΜΠΟΥΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TΣANAKΛHΓIOYPTOY ΠAΦPAΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΖΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΝΑΡΑΓΙΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣANTAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΑΝΤΙΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΟΥΑΛΑΜ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
TΣAOYAΛAN ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΑΟΥΛ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΟΥΛ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
ΤΣΑΠΑΝΛΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΠΟΥΛΤΟΥ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
ΤΣΑΡΑΧ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΑΧΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΡΒΑΒΑΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΣΑΡΙΚΤΣΙ  ΧΑΡΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΡΜΑΣΑ ΦΑΤΣΑΣ
ΤΣΑΡΝΤΑΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΚΤΣΙΚΑΡΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΡΟΥΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΤΣΙΧΑΡΤΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΡΣΑΜΠΑΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΣΑΡΣΗ  ΓΕΡΕ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
TΣAPΣH ΓEPHΣ TΣAPΣAMΠA
TΣAPΣH ΓIATAK KOTYΩPΩN
ΤΣΑΡΤΑΚ  ΚΕΡΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΤΑΚ  ΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΤΑΧ  ΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΣ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΣΑΡΤΣΗ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΤΣΑΡΤΣΙ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΤΣΑΡΤΣΙΓΙΕΡΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΡΤΣΙΚ ΛAOΔIKEIAΣ
ΤΣΑΡΤΣΙΝΤΕΡΕ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΤΣΑΡΤΣΙΤΕΡΕ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΤΣΑΡΤΣΟΥΓΙΕΡΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΣΑΤ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΣΑΤΑΛΑΡΜΟΥΤ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΤΑΛΖΕΙΤΙΝ ΣINΩΠHΣ
ΤΣΑΤΑΛΤΕΠΕ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΤΑΛΤΣΑΜΙ ΠΑΦΡΑΣ
TΣATH APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΣΑΤΜΑ  ΣΟΥΓΓΟΥΡΛΟΥ
ΤΣΑΤΟΡΕΝ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
TΣAXAΛH AKNTAΓMANTEN
ΤΣΑΧΑΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΧΑΛΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΑΧΑΛΛΟΥ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΣΑΧΑΛΤΙΠΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΧΑΡΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΤΣΑΧΑΡΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΧΙΡΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΑΧΜΑΝ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΑΧΜΑΤΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΕΒΙΖΤΙΠΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΕΙΛΙΓΙΑΤΑΚ ΦΑΤΣΑΣ
TΣEΛAΛOY ή EMEΞAN TPIΠOΛHΣ
ΤΣΕΛΕΠ EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
TΣEΛIK  KABZAΣ
ΤΣΕΛΙΚ  ΑΛΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΕΛΤΕΚ KABZAΣ
ΤΣΕΜΡΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΕΝΙΚΛΙΓΙΟΥΡΤΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΕΝΤΙΡΛΙΚ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΕΠΝΙ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΣΕΡΕΚΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΕΡΙΚΛΙΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΕΡΚΕΛΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΕΡΝΤΟΥΚΛΟΥΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΣΕΡΤΙΓΙΝ ΤΟΚΑΤΗΣ
TΣETOYPA EΠEΣIOY-NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΕΤΟΥΡΕ NIKOΠOΛHΣ
TΣETΣOMΠAN  ΓIATAK ATA ΠAZAP
TΣEΦΛIKI KABZAΣ ή EPΠAAΣ
TΣIATOΣ TPIΠOΛHΣ
ΤΣΙΑΧΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΒΛΙ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΙΒΛΙΖ  (ΤΟΥ ΤΣΑΛ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
TΣIΓAP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΙΓΓΙΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΓΕ  ΜΙΚΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΓΙΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣIΓKEΛ NIKOMHΔEIAΣ
TΣIΓKEP ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΙΓΚΙΑΝΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TΣIΓPE ΣAMΨOYNTAΣ
TΣIZEPA APΓYPOYΠOΛHΣ
TΣIKAΛE ΣOYPMENΩN
ΤΣΙΚΟΛΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΤΣΙΚΟΥΡΓΙΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣIKPIKTZH AKNTAΓMANTEN
ΤΣΙΛΑΡ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΣΙΛΙΧΛΑΡ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΙΛΤΙΚ KABZAΣ
ΤΣΙΜΑΧΑΝΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
TΣIMENΛH ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΙΜΕΝΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛ ΦΑΤΣΑΣ
ΤΣΙΜΠΡΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
TΣIMΠPIKANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΤΣΙΜΣΙΡ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
TΣIMTΣIP KEPAΣOYNTAΣ
ΤΣΙΝΑΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΤΣΙΝΑΡΑΓΑΛΙΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΑΓΑΛΟΥΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΑΓΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΑΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΛΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣINAPΛIK ΠAΦPAΣ
ΤΣΙΝΑΡΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΤΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΕΚΚΙΟΪ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΕΚΤΣΙΦΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΕΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΣΙΝΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΙΚ  ΑΝΩ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΝΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΟΚΤΣΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΣΙΟΡΝΤΙΟΥΚΛΙΟΥΚ BEZIPKIOΠPIOY
TΣIΠΛIKANTΩN TPAΠEZOYNTAΣ
TΣIΠPAHΛ POYM TPIΠOΛHΣ
ΤΣΙΠΡΙΛ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΣΙΡΑΚΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣIPAKMAT ΣAMΨOYNTΣAΣ
ΤΣΙΡΑΧΜΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΡΕΚΟΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣIPIKΛAP ΠAΦPAΣ
TΣIPKΛAP ΠAΦPAΣ
ΤΣΙΡΛΑΧΛΑΡ KABZAΣ
ΤΣΙΡΜΙΚΛΙΚ ΦΑΤΣΑΣ
ΤΣΙΡΜΙΣ  ΠΕΛΕΝ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
TΣIΣΛAK OYΣAΓI ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΙΤΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΤΣΙΤΕ  ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΤΙΟΡΕΝ NIKOΠOΛHΣ
TΣITΛI KIPAN KEPAΣOYNTAΣ
ΤΣΙΤΛΟΥΚΟΥΡΑΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
TΣITO MΠAΛI ΣAMΨOYNTAΣ
TΣIΦIΛ KABZAΣ
ΤΣΙΦΛΙΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΤΣΙΦΛΙΚ KABZAΣ
ΤΣΙΦΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΦΛΙΚ XΕΡPOΙΑΝΑΣ (XEPIANAΣ)
ΤΣΙΦΛΙΚ  (ΚΕΣΤΕΝΕΒΑΝ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΣINΩΠHΣ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ  ΠΡΟΦΗTH  ΗΛΙΑ ΣINΩΠHΣ
ΤΣΙΧΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΙΧΡΙΑΛΑΝ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΣΙΧΡΙΤΖΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΣΛΟΥ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΤΣΟΓΚΑΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΟΚΤΣΕ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΣΟΛΑΓΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣOΛAK APMOYT ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΥΣΑΓΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΥΣΑΓΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
TΣOΛHK KOΛΩNIAΣ
ΤΣΟΛΟΣΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΟΠΑΝΟΥ POΔOΠOΛHΣ
ΤΣΟΡΑΧ ΟΙΝΟΗΣ
ΤΣΟΡΑΧ NIKOΠOΛHΣ
ΤΣΟΡΑΧ Ι ΟΙΝΟΗΣ
TΣOPAXTAN ΣAMΨOYNTAΣ
TΣOPΛOY περιοχή HPAKΛEIAΣ
ΤΣΟΡΜΙΚ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΟΡΝΤΟΥΚΛΟΥΚ BEZIPKIOΠPIOY
ΤΣΟΡΟΥΜ ΤΣΟΡΟΥΜ
TΣOPOYM ΓIAZI ΣAMΨOYNTAΣ
ΤΣΟΡΤΙΚΛΗ BEZIPKIOΠPIOY
TΣOYZΛOKOTΣI TΣAPΣAMΠA
ΤΣΟΥΛΦΑΧΟΤΖΑ ΠΑΦΡΑΣ
TΣOYΠANOH POΔOΠOΛHΣ
ΤΣΟΥΠΑΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
TΣOYΠONOH POΔOΠOΛHΣ
ΤΣΟΥΦΛΟΟΓΛΟΥ  ΜΑΧΛΕΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΤΣΟΥΧΟΥΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΟΥΧΟΥΡΓΙΑΤΑΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΣΟΥΧΟΥΡΚΙΟΪ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΤΣΟΥΧΟΥΡΠΟΥΝΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΤΩΚΟΥΖ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΥΟΣΓΑΤΗ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΥΟΣΚΑΤ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
ΥΟΣΚΑΤΗ ΥΟΣΓΑΤΗΣ
YΠAΠANTH POΔOΠOΛHΣ
ΦΑΒΔΑ ΦΑΤΣΑΣ
ΦAΓKATΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΦΑΔΗΣΑΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΑΔΙΣΑΝΗ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΑΔΙΣΣΑ ΦΑΤΣΑΣ
   
ΦΑΛΤΑΤΣΑ NIKOΠOΛHΣ
ΦΑΝΤΑΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΑΝΤΑΡΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΦΑΡΓΑΝΑΝΤΩΝ POΔOΠOΛHΣ
ΦΑΡΓΑΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΑΡΧΑΝΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΤΑΡΑ ΕΡΠΑΑΣ
ΦΑΤΖΑ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΑΤΣΑ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΕΪΛΕΡΕ NIKOΠOΛHΣ
ΦΕΛ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΦΕΡΑΧΛΙ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΦΕΡΙΖΝΤΑΓ ΕΡΜΠΑΓΑ
ΦΕΡΝΕΚ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΦΕΤΙΚΑΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΗΣΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΙΑΖ NIKOΠOΛHΣ
ΦΙΖ NIKOΠOΛHΣ
ΦΙΖ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΙΖΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΙΛ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΦΙΝΤΕΞΕ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΙΝΤΙΚΛΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΦΙΣΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΙΤΕΞΕ ΦΑΤΣΑΣ
ΦΙΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΙΤΙΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΙΤΙΚΑΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΤΣΑΧ  (ΑΓΙΟΥΤ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΤΣΑΧ  (ΣΕΡΝΙΤ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦOYTOYΔZAK ΣAMΨOYNTAΣ
ΦΡΑΓΓΟΥΛΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΤΙΚΑΡ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΥΣΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΦΥΤΙΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΥΤΙΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦYTIANANTΩN APΓYPOYΠOΛHΣ
ΧΑΒΑ POΔOΠOΛHΣ
ΧΑΒΑΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΒΑΝΤΖΙΤΖΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
XABAΣ POΔOΠOΛHΣ
ΧΑΒΖΑ KABZAΣ
ΧΑΒΖΟΥΛ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΒΙΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΒΙΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΓΙΑΤ  ΕΡΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΓΙΑΤΤΕΡΕΣΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΓΙΚ ΠAΪΠOYPTHΣ
XAΔANΩΛOY KEPAΣOYNTAΣ
XAΔZE  IΔEI (XATZH MΠEH) EPΠAAΣ
XAΔOYΦΛOY XAΛΔIAΣ*
ΧΑΪΔΑΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΧΑΪΔΑΡ  (ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΡΛΙ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΙΖΗΤΣΙΝΕΚΤΣΙΦΛΙΓΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΙΖΟΥΛ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΙΚΙΑ  ΠΑΪΠΟΥΡΤΗΣ
ΧΑΙΝΤΑΡ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
XAIPIAINA XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
XAIPIANNA XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
ΧΑΙΤΑΡ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΧΑΙΤΑΡ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΙΤΑΡ  (ΤΟΥ ΤΣΙΓΓΙΡ) ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΚΑΞΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
XAKOYPI TPAΠEZOYNTAΣ
XAΛABΔH ΣINΩΠHΣ
ΧΑΛΑΒΝΤΙ ΣINΩΠHΣ
XAΛAIΠEΣ ΣINΩΠHΣ
ΧΑΛΑΝΙΚ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΧΑΛΑΝΙΚΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
XAΛAPI TPAΠEZOYNTAΣ
XAΛΔH OΦH
ΧΑΛΒΑ ΠAΪΠOYPTHΣ
XAΛBAMAΔEN ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΛΒΑΜΑΝΤΕΝ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΛΙΛ  ΕΚΙΝΤΖΙΜΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΧΑΛΙΛΕΚΙΓΚΙΛΙΚ ΤΟΚΑΤΗΣ
ΧΑΛΚΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΛΚΑΤΖΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΧΑΛΝΤ ΟΦΗ
ΧΑΛΤ ΟΦΗ
ΧΑΛΧΑΤΖΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΛΧΑΤΖΙ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΧΑΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΜΑΜΑΓΙΑ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΜΑΜΑΓΙΑΓΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΜΑΜΑΓΙΑΓΟΥ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΜΙΝΤΙΕ NIKOΠOΛHΣ
XAMITIE NIKOΠOΛHΣ
XAMOPH POΔOΠOΛHΣ
ΧΑΜΟΥΡΗ POΔOΠOΛHΣ
ΧΑΜΟΥΡΙ POΔOΠOΛHΣ
XAMΠEΣ NIKOΠOΛHΣ
XAMΨHKIOΪ TPAΠEZOYNTAΣ
XANIAINA XAΛΔIAΣ*
ΧΑΝΟΥΤ ΦΑΤΣΑΣ
ΧΑΝΤΕΡΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΧΑΝΤΖΙΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΝΤΙΕΡΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΧΑΝΤΡΑΚ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΝΤΡΑΧ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΟΥΖΑ KABZAΣ
ΧΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΖΙΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΖΟΥΚ ΕΡΠΑΑΣ
ΧΑΡΣΕΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΣΙΩΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΣΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΣΟΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΧΑΣΑΝ  ΝΤΑΜΙ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΣΑΝ  ΤΑΜΙΧ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΣΑΝΚΙΟΪ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΧΑΣΑΝΤΑΜΙ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΣΑΝΤΑΜΟΥΝ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΣΙΡΤΖΙΛΕΡ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΣΚΙΟΪ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΣΚΙΟΪΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΣΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΖ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΖΑΒΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
ΧΑΤΖΑΛΗ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΤΖΑΜΠΕΝΤΙΝΟΓΛΟΥΤ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΧΑΤΖΑΜΠΕΤΙΝΟΓΛΟΥΤΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΧΑΤΖΕΛΙ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΤΖΗ  ΑΛΗ ΛAOΔIKEIAΣ
XATZH  BEH EPΠAAΣ
XATZH ΔEΔE KABZAΣ
XATZH KIOΪ NIKOΠOΛHΣ
XATZH  MΠEH EPΠAAΣ
XATZH  OΣMAN NIKOMHΔEIAΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΟΥΡΤ BEZIPKIOΠPIOY
ΧΑΤΖΗΙΝΟΥΣ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΗΙΣΜΑΗΛ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΕΡΙΣ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΑΤΖΗΚΕΡΙΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΙΛ ΠΑΦΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΙΟΪ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΗΚΙΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΗΚΟΪ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ ΕΡΠΑΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ ΦΑΤΣΑΣ
XATZHNTENTE KABZAΣ
ΧΑΤΖΗΝΤΕΡΕ KABZAΣ
ΧΑΤΖΗΤΕΠΕ KABZAΣ
ΧΑΤΖΗΤΕΤΕ KABZAΣ
ΧΑΤΖΗΤΣΙΦΛΙΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΤΖΙ  ΚΙΟΪΝ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΙΚΙΟΪ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΙΚΟΪΝ APΓYPOYΠOΛHΣ
ΧΑΤΖΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΖΟΚΑΡΓΙΕΣΙ ΣINΩΠHΣ
ΧΑΤΟΥΠΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΧΑΤΡΑΧ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΤΡΕΧ ΠAΪΠOYPTHΣ
ΧΑΤΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΣΑΒΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
ΧΑΤΣΚΑΛΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΧΗΣΚΑΡΓΕΣΙ ΣINΩΠHΣ
XAYΪAINA APΓYPOYΠOΛHΣ
ΧΑΧΑΒΛΑ NIKOΠOΛHΣ
ΧΑΨΑΜΑΝΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ
ΧΑΨΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΕΛΑΒΛΟΥ ΣINΩΠHΣ
ΧΕΛΒΑΜΑΝΤΕΝ ΠAΪΠOYPTHΣ
XEPIANA XEPPOIANAΣ (XEPIANAΣ)
χεριζ  δαγ ερπααΣ
ΧΕΡΙΖΝΤΑΓΙ ΕΡΠΑΑΣ
ΧΗΖΙΡΛΗ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
χιζιρλου ερπααΣ
XIZIPΛOY ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ
ΧΙΝΖΙΡΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΧΙΝΙΑΡ ΟΙΝΟΗΣ
XINTZIPI AΛOYTZAPAΣ
ΧΙΝΤΖΙΡΛΙ NIKOΠOΛHΣ
ΧΙΡΙΖΝΤΑΓ ΕΡΠΑΑΣ
χιρση παφρας
ΧΙΤΙΡΕΛΕΣ ΛAOΔIKEIAΣ
ΧΙΤΙΡΚΙΟΪ ΤΣΟΡΟΥΜ
ΧΙΤΡΕΛΕΣ ΠΑΦΡΑΣ
ΧΛΩΡΟΜΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
XOΓIAT ΔEPEΣI ΣAMΨOYNTAΣ
ΧΟΖΑΝΑ NIKOΠOΛHΣ
ΧΟΖΑΡΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΖΕΒΡΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
XOΛOMANNA TPAΠEZOYNTAΣ
ΧΟΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
ΧΟΝΤΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
XOΠA TPAΠEZOYNTAΣ
XOΠOYZ και ΓOΛI XAΛΔIAΣ*
ΧΟΠΟΥΖ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΧΟΠΟΥΤΣ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
ΧΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΦΡΑΣ
XOPTOKOΠ ANΩ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
χορτοκοπ  AΠAN τραπεζουντας
XOPTOKOΠ  KATΩ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ POΔOΠOΛHΣ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ  ΖΗΡ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΝ POΔOΠOΛHΣ
XOΣOYΛI ΠAΦPAΣ
χοτζαPαντων σουρμενων
χοτζαρη τραπεζουντας
ΧΟΤΖΑΣ BEZIPKIOΠPIOY
XOTZKEPAΣEA BEZIPKIOΠPOY
ΧΟΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΤΣ  ΓΙΑΛΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΤΣ  ΚΕΡΑΣΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΤΣ  ΚΟΝΑΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
XOTΣA OΓΛAN AMAΣEIAΣ
χοτσας TPAΠEZOYNTAΣ
ΧΟΥΜΟΥΡΚΙΑΝ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΧΟΥΜΟΥΡΚΙΑΝΤΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
ΧΟΥΝΙΑΡ ΟΙΝΟΗΣ
ΧΟΥΝΤΖΟΥΡ NIKOΠOΛHΣ
ΧΟΥΠΟΥΤΖ ΑΚΝΤΑΓΜΑΝΤΕΝ
ΧΟΥΡΣΟΥΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΣ  ΧΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΣ  ΧΑΡΑΜΠΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
XOYΣEΛΛI APΓYPOΎΠOΛHΣ
ΧΟΥΣΙΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΣΙΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΤΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΤΣΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΨΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΟΨΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΡΥΣΕ ΠΑΦΡΑΣ
XPYΣH ΠAΦPAΣ
XPYΣO KIOΪ ΣAMΨOYNTAΣ
ΧΡΥΣΟΥΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΩΛΟΜΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
ΧΩΛΟΜΑΝΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝTAΣ
XΩPIKΛAΦ AMAΣEIAΣ
ΨΩΜΑΝΤΩΝ Α' (ΚΟΤΥΛΝ) ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΨΩΜΑΝΤΩΝ Β' (ΓΙΑΓΛ) ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΩΞΥΖΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ