Η Σφραγίδα, το καταστατικό, και το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας

Σφραγίδα της Υπέρτατης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

 

Την σφραγίδα της Αρχής, την κατασκεύασαν τα μέλη της ηγετικής ομάδας. Στο κέντρο είχε ένα Σταυρό, τον αριθμό 16, και το γράμμα E (Ελλάδα) . Στην περιφέρεια είχε με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά των βαπτιστικών ονομάτων των 9 μελών που ήταν πρώτοι στην ιεραρχία.

 

Στο καταστατικό της μυστικής οργάνωσης ορίζεται ότι:

‘’Η εταιρεία συνίσταται από καθ' αυτό Γραικούς φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρεία των Φιλικών. Ο σκοπός αυτών είναι η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους και αν ο θεός το συγχωρήσει η ελευθερία των. ‘’  

Ο σκοπός της εταιρείας και το κρυπτογραφικό της αλφάβητο

 

Οι Φιλικοί καθιέρωσαν κρυπτογραφική χρήση του αλφάβητου για να μην μπορούν να τους ανακαλύψουν στην αλληλογραφία τους.

Για τα κύρια ονόματα των στελεχών της Εταιρίας είχαν γράμματα συνθηματικά :

Για τον Αθαν. Τσακάλωφ  ΑΒ,

για τον Νικ. Σκουφά   ΑΓ,

για τον Νικόλαο Γαλάτη ΑΔ ,

για τον Αντώνιο  Κομιζόπουλο  ΑΕ

για τον Εμμανουήλ  Ξάνθο  ΑΖ,

για τον Αθανάσιο  Σέκερη ΑΗ,

για τον  Άνθιμο Γαζή   ΑΘ,

για τον Παναγιώτη  Αναγνωστόπουλο ΑΙ,

για τον Παναγιώτη  Σέκερη  ΑΚ,

για τον Γρηγόριο Δικαίο  ΑΜ

Πηγή:

 

 https://goo.gl/9kKwpi

https://goo.gl/6mnV30