Τράπουλες με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης

Εικόνα1.  Τράπουλα του 1822
Εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά : Υψηλάντης, Γεωργάκης, Υψηλάντη, Μπουμπουλίνα

 

 

Εικόνα2.  Τράπουλα του 1829 τυπωμένη στην Ουγγαρία.

Εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά, πρώτη σειρά : Αθηνά, Καρτερία, Ελλάδα, μεσαία σειρά : Κολοκοτρώνης, Μπότσαρης, Μιαούλης, Κανάρης, κάτω σειρά : Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Καποδίστριας, Υψηλάντης

 

Μετά την επανάσταση του 1821 κυκλοφόρησαν διάφορες τράπουλες με τις μορφές των ηρώων της Ελληνικής επανάστασης δίνοντας στον κάθε ήρωα και το ανάλογο σύμβολο : Κούπα, Σπαθί, Καρό ή Μπαστούνι.

Η παλαιότερη γνωστή ελληνική τράπουλα χρονολογείται στο 1822 (Εικόνα 1 ) και σ' αυτήν οι τέσσερις ρηγάδες απεικονίζονται με τις μορφές των Αλέξανδρου Υψηλάντη, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Γεωργάκη Ολύμπιου και Γεωργίου Καντακουζηνού. Η τράπουλα αυτή περιγράφεται σε άρθρο της αρχαιολόγου Βάνας Μπουσέ με τίτλο «Μια τράπουλα με φιλελληνικά θέματα», στο τεύχος 59 του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες»

Η αμέσως επόμενη, χρονικά, ελληνική τράπουλα, που είναι και η πιο γνωστή (δεδομένου ότι εθεωρείτο η παλαιότερη σωζόμενη) τυπώθηκε το 1829 στην Ουγγαρία (Εικόνα 2), ήταν δέσμη γαλλικού τύπου και είχε ως φιγούρες τις εικόνες των ηρώων της Επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα οι φιγούρες αυτές είναι των: Καποδίστρια (Ρήγας κούπα), Κουντουριώτη (Ρήγας σπαθί), Μαυροκορδάτου (Ρήγας καρό), Υψηλάντη (Ρήγας μπαστούνι), Ελλάδας (Ντάμα κούπα), Αθηνάς (Ντάμα καρό), Καρτερίας (Ντάμα μπαστούνι), Μιαούλη (Βαλές κούπα), Κολοκοτρώνη (Βαλές σπαθί), Μπότσαρη (Βαλές καρό) και Κανάρη (Βαλές μπαστούνι). Τα 11 αυτά σωζόμενα φύλλα μπορεί κάποιος να δει στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο των Αθηνών.