Μνημείο του Δημήτριου Υψηλάντη στο Ναύπλιο

Μνημείο κατασκευασμένο στη Βιέννη με τα οστά του Δημητρίου Υψηλάντη στη πλατεία των τριών Ναυαρχών στο Ναύπλιο, Αργολίδας.

 

 Το 1834, το μνημείο είχε τοποθετηθεί στη κεντρική πλατεία του Ναυπλίου, Πλάτανος (σήμερα η πλατεία ονομάζεται πλατεία Συντάγματος) μπροστά από το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Αρρένων (παλαιότερα ονομαζόταν παλιό τζαμί ενώ σήμερα Τριανόν). Το 1951 το μνημείο μεταφέρθηκε στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.

 

   Το μνημείο στην παλιά του θέση, στην πλατεία Πλατάνου

Πηγή:

 

https://goo.gl/nKD9AG