Μνημείο του Ιερού Λόχου 1821 στο άλσος του Πεδίου του Άρεως

Ηρώο προς τιμή των Ιερολοχιτών που έπεσαν στο Δραγατσάνι το 1821, στον περίβολο του Nαού των Ταξιαρχών στο πεδίο του Άρεως.

 

Το μνημείο ανηγέρθη το 1845 αρχικά στο Πανεπιστήμιο με έξοδα του ποιητή Αλέξανδρου Σούτσου εις μνήμην του αδελφού του Δημητρίου, εκατόνταρχου του Ιερού Λόχου, και σε σχέδια του αρχιτέκτονα και Ιερολοχίτη  Σταμάτη Κλεάνθη. Το 1885 μεταφέρθηκε στο Ναό των Ταξιαρχών στο Πεδίον του Άρεως.

Στην πρόσοψη  υπάρχει χαραγμένη η επιγραφή:

«ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΛΟΧΩ ΚΑΛΩΣ ΚΑΤΑ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΧΑΙΡΕΤΕ».

 

Η πίσω όψη του μνημείου

Στην πίσω πλευρά του μνημείου βρίσκεται ανάγλυφο το σήμα του  Ιερού Λόχου, η νεκροκεφαλή με δυο οστά χιαστί, σύμβολο του όρκου τους για την υπεράσπιση της ζωής  και της ελευθερίας της πατρίδας αψηφώντας το θάνατο. Κάτω από το σήμα είναι χαραγμένη η επιγραφή:

«ΤΩΙ ΙΕΡΩΙ ΛΟΧΩΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΙ ΣΟΥΤΣΩΙ ΤΩΙ ΒΥΖΑΝΤΙΩΙ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΤΩΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΙ ΓΕΝΝΑΙΩΣ ΕΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΩΙ ΤΗΣ ΔΑΚΙΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΟΠΩΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΙΛΑ ΜΕΝ ΟΣΤΑ ΘΑΛΠΗΙ ΚΑΛΟΝ Δ' ΗΡΩΙΟΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΗΙ, Η μάχη εγένετο εν έτει αωκα΄ Ίδρυται δε το σήμα αωμγ΄ »