Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον Προύθο

Η διάβαση του ποταμού Προύθου στη Μολδαβία από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τον Φεβρουάριο του 1821. Λιθογραφία του Peter von Hess, Μόναχο, 1852. Ο πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται στη Στοά Arcaden του κήπου του Λουδοβίκου στο Μόναχο. Αντίγραφο του βρίσκεται στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη.

 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φορώντας στολή ιερολοχίτη περνάει τον ποταμό Προύθο (σύνορο τότε της νότιας Ρωσίας με την ηγεμονία της Μολδαβίας) και υψώνει την σημαία της επαναστάσεως ως κεφαλή της Φιλικής Εταιρείας. Τον υποδέχεται ο Μιχαήλ Σούτσος ο ηγεμόνας της Μολδαβίας επίσης μυημένος στη Φιλική Εταιρεία. Ορισμένα στοιχεία δεν παρουσιάζονται με ακρίβεια όπως το σήμα των ιερολοχιτών απεικονίζεται χωρίς τον σταυρό, το χαμένο χέρι του Υψηλάντη φαίνεται να είναι το αριστερό αντί το δεξί και ο Φοίνιξ (το  μυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται απ' τις στάχτες του) πάνω στη σημαία δεν αποδίδεται καθαρά.