Προδομένος Λαός (Μαντώ Μαυρογένους)

                      Η ιστορία μέσα από την προσωπική ιστορία του Δημήτριου Υψηλάντη και της Μαντώ Μαυρογένους

Επεισόδιο 1

Επεισόδιο 2

Επεισόδιο 3

Επεισόδιο 4

Επεισόδιο 5

Επεισόδιο 6

Επεισόδιο 7

Επεισόδιο 8

Επεισόδιο 9

Επεισόδιο 10

Επεισόδιο 11

Επεισόδιο 12