"ΟΙ ΥΨΗΛΑΝΤΕΣ ...ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ …Η ΓΕΝΝΕΑ ΑΥΤΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΑΚΟΜΗ ΑΙΩΝΟΣ..."

Σάββας Ιωαννίδης, Δάσκαλος Φροντιστηρίου Τραπεζούντας


Στις αρχές του 17ου αιώνα υπήρχε άνθηση του εμπορίου και ηρεμία στη ζωή των Ελλήνων Χριστιανών στην Τραπεζούντα. Από το 1665 και ύστερα πλήττονται βαριά από τους διωγμούς και την πλεονεξία των Οθωμανών. Εξαναγκάζονται πολλές οικογένειες να αλλαξοθρησκήσουν ή να φύγουν στη Ρωσία, Μολδαβία, Κωνσταντινούπολη, Γεωργία και αλλού. Μια από αυτές τις οικογένειες είναι και η παλιά αριστοκρατική οικογένεια των Υψηλαντών η οποία φαίνεται να έχει  την καταγωγή της πριν από τον 10ο αιώνα. Το 1665 η εύπορη οικογένεια των Υψηλαντών που ζούσε στην Σαγγαρή, κωμόπολη δυτικά της Τραπεζούντας, εξαναγκάστηκε να μετοικήσει στην Κωνσταντινούπολη στην συνοικία Κουρούτζεσμε (ξηρά Κρήνη). Ο Εμμανουήλ Υψηλάντης θεωρείται κατά τον συγγραφέα Σάββα Ιωαννίδη ο γενάρχης των μετέπειτα στην Κωνσταντινούπολη Υψηλαντών.  Ονομάζονταν δε Υψηλάντες από την πόλη Υψηλή της περιοχής του ‘Οφεως κατά παλαιότατο οικογενειακό χρυσόβουλο

Πηγή:

Ιστορία και Στατιστική της Τραπεζούντoς και της περί ταύτην Χώρας ως και τα περί της ενταύθα Ελληνικής Γλώσσης υπό Σάββα Ιωαννίδου, διδασκάλου του εν Τραπεζούντι Φροντιστηρίου, σελ. 130-139. Εν Κωνσταντινούπολει, 1870.