Απόγονοι

  

   Όσοι κλάδοι της οικογένειας Υψηλάντη απέμειναν στην Τραπεζούντα μετά την άλωση της πόλης διασκορπίστηκαν στη Γερμανία, Ρωσία ή στο εσωτερικό της Χώρας ζώντας στην αφάνεια. Κάποιοι υπόκλαδοι παρέμειναν στον Πόντο σε χωριά της Τραπεζούντας, οι οποίοι μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών κατέφυγαν στην Ελλάδα.

Πηγή:

Ο Πόντος ανά τους αιώνας, Αρχιμανδρίτου Παναρέτου Κ. Τοπαλίδου, σελ 74, Δράμα 1929

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/i2WWLm