Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους

Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους

Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους υπό Επαμ. Ι. Σταματιάδου, εκδίδοντος Κ. Τεφαρίκη, Αθήνησι, Τύποις Α.Κτένα και Π. Σούτσα, 1865

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/a99w2i