Βίοι Παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος Διαπρεψάντων Ανδρών

Βίοι Παράλληλοι των επί  της Αναγεννήσεως της  Ελλάδος Διαπρεψάντων Ανδρών

Βίοι Παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος Διαπρεψάντων Ανδρών. Υπό Αναστασίου Ν. Γούδα, Τόμος ΣΤ', εν Αθήναις, Τύποις Νικήτα Γ. Πάσσαρη, 1874

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/jyI6MI