Λόγος Επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αείμνηστου Δημητρίου του Υψηλάντου, εκφωνηθείς εν Ναυπλίω την 13 Μαΐου 1843

Λόγος Επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αείμνηστου Δημητρίου του Υψηλάντου, εκφωνηθείς εν Ναυπλίω την 13 Μαΐου 1843

Λόγος Επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αείμνηστου Δημητρίου του Υψηλάντου, Εκφωνηθείς εν Ναυπλίω την 13 Μαίου 1843 υπό Παμπούκη, εν Ναυπλίω, εκ της τυπογραφίας Κ. Τόμπρα και Κ. Ιωαννίδου, 1843

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/mQKa7k