Επιτάφιοι Λόγοι

Επιτάφιοι Λόγοι

Επιτάφιοι Λόγοι εκφωνηθέντες υπό Ν. Βάμβα. O μεν εν Αθήναις, εν τω ναώ της Αγίας Ειρήνης, εις το μνημόσυνον των αδελφών Υψηλαντών Αλεξάνδρου και Νικολάου, κατά την 3 Απριλίου 1843 ο δε εν Ναυπλίω, εν τω Ναώ του Αγίου Γεωργίου, εις την ανακομιδήν των λειψάνων του αδελφού αυτών, Στρατάρχου Δ. Υψηλάντου, την 13 Μαϊου 1843, εν Αθήναις, εκ Τυπογραφίας Ανεξάρτητος του Παντελή Κ. Παντελή, 1843.

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/dmqu9p