Οι Φυγάδες. Δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγόμενων περί Πόντου.

Οι Φυγάδες. Δράμα εις  μέρη πέντε μετά μακρών προλεγόμενων περί Πόντου.

Οι Φυγάδες. Δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγόμενων περί Πόντου. Υπό Π.Τριανταφυλλίδου, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Περρή και Βάμβα,1870

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/D7eu85