Εκκλησιαστικών και Πολιτικών ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789), Αθανάσιου Κομνηνού - Υψηλάντου

Εκκλησιαστικών και  Πολιτικών  ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789),  Αθανάσιου Κομνηνού - Υψηλάντου

Εκκλησιαστικών και Πολιτικών Των Εις Δώδεκα, Βιβλίον Η', Θ' και Ι' ήτοι Τα Μετά την Άλωσιν (1453-1789) Αθανάσιου Κομνηνού -Υψηλάντη,  (Εκ Χειρογράφου Ανεκδότου της Ιεράς Μονής του Σινά) Εκδιδόντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου, Εν Κωνσταντινουπόλει Τυπογραφείο Ι.Α. Βρετού, 1870

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/FhHXbZ