Η Θεία και Ιερά Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των εξ Αθηνών, και του Ιερού Χριστοφόρου, των εν Μελά Όρει ασκησάντων.

Η Θεία και Ιερά Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των εξ Αθηνών, και του Ιερού Χριστοφόρου, των εν  Μελά Όρει ασκησάντων.

Η Θεία και Ιερά Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των εξ Αθηνών, και του Ιερού Χριστοφόρου, των εν Μελά όρει ασκησάντων, ψαλλομένη τη δεκατή ογδόη του Αυγούστου Μηνός. Και εν τω καιρώ των φθοροποιών ακρίδων. Εν η και η Ιερά Ιστορία της Βασιλικής Μονής του Σουμελά, Βίος τε και Πολιτεία των άνωθεν Οσίων Πατέρων, και περί ης ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστόρησε Σεβασμίας Τρίτης Εικόνος της Θεοτόκου, όθεν τε και όπως εις το του Μελά όρος μετηνέχθη. Συντεθείσα μεν παρά του Σοφωτάτου Διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου  Ιεροδιακόνου Πελοποννησίου του Καυσοκαλυβίτου, εις απλήν διάλεκτον, τύποις δε πρώτον εκδοθείσα, ηγουμονεύοντος του Πανοσιωτάτου και Σεβασμιωτάτου Πατρός  Αγίου καθηγουμένου της εν τω Μελά όρει κειμένης Ιεράς Σεβασμίας Βασιλικής τε και Πατριαρχικής μεγίστης Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, Παναγίας του Σουμελά,   Κυρίου   Χριστοφόρου και    Αγίου   Σκευοφύλακος κυρίου Δαμιανού. Εμμελεί δε και σπουδή και συνδρομή του εκ της αυτής Μονής Παρθενίου    Αρχιμανδρίτου Τραπεζουντίου του Μεταξουπούλου, παρ' ου συντεθείσα και η εν Συνόψει Ιστορία του βασιλείου της περιφήμου Τραπεζούντος,  Εν Λειψία της Σαξονίας: Εν έτει αψοε' (1775), Εν Τυπογραφεία Βιλγέλμου  Γοττλώβ  Σόμμερ.

Δείτε το βιβλίο: https://goo.gl/ZzwvTA