Γεωγραφία της Αυστριακής Αυτοκρατορίας τον 19ο αιώνα

Πηγή:

 

https://goo.gl/zqTrNx

Γεωγραφία Στοιχειώδης Παλαιά και Νεωτέρα, Ιωάννης Π. Κοκκώνης, σελ. 175 -176, 181-182, εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1839.