Η Υψήλ του Πόντου

Η θέση της Υψήλ στην Τραπεζούντα σημερινό Αρπάοζου (Arpaözü). Από την Υψήλ της Επαρχίας Όφεως του Πόντου καταγόταν η οικογένεια των Υψηλαντών.

 

Η Υψήλ σήμερα σε δορυφορική φωτογραφία