Χάρτης επιχειρήσεων του Αλέξανδρου Υψηλάντη

Τα κέντρα των επιχειρήσεων του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας

Χάρτης1. Αριθμημένα είναι τα σημαντικότερα κέντρα επανάστασης και σύγκρουσης με τα Οθωμανικά στρατεύματα κατά την πορεία του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Κισινάου ή Κισνόβιο έως τα σύνορα της Αυστρίας.

 

 Τα  κέντρα των επιχειρήσεων του Αλέξανδρου Υψηλάντη σε  σύχγρονο χάρτη

 

Χάρτης 2. Τα κέντρα επανάστασης και σύγκρουσης με τα Οθωμανικά στρατεύματα κατά την πορεία του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Κισινάου ή Κισνόβιο έως στα σύνορα της Αυστρίας απεικονίζονται πάνω σε ένα σύγχρονο χάρτη. Σήμερα εδάφη των πρώην παραδουνάβιων χωρών της Βλαχίας, της Τρανσυλβανίας και της Μολδαβίας σχηματίζουν τη Ρουμανία καθώς το1918 ενώθηκαν σε μια χώρα.

 

 

 

Χάρτης 3.  Ο χάρτης 2 σε μεγέθυνση με τα κυριότερα κέντρα των πολεμικών επιχειρήσεων του Αλέξανδρου Υψηλάντη:

 

  1. Κισινάου Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποφασίζει από το Κισινάου μετά από γεγονότα προδοσίας και λιποψυχίας να αρχίσει την επανάσταση νωρίτερα από την Μολδαβία.
  2. Σκουλένι Μια από τις τελευταίες εστίες αντίστασης των Ελλήνων επαναστατών.
  3. Ιάσιο Ο Α. Υψηλάντης κηρύττει την έναρξη της επανάστασης, εκδίδει την επαναστατική προκήρυξη ''Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος '' και ανακοινώνει την παραίτηση του από το ρωσικό στρατό .
  4. Μονή Σέκκου Η τελευταία ηρωική μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις της Φιλικής Εταιρίας και τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
  5. Φωξάνη Ο Α. Υψηλάντης συγκροτεί τον '' Ιερό Λόχο''.
  6. Γαλάτσι Η πρώτη μεγάλη ένοπλη σύγκρουση με το στρατό τριών πασάδων.
  7. Βουκουρέστι Ο Α. Υψηλάντης υψώνει την σημαία της επανάστασης και συναντά τα ένοπλα σώματα του Γεωργάκη Ολύμπιου.
  8. Δραγατσάνι Η ολοσχερής διάλυση του στρατού του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
  9. Μονή Κόζια Η μονή που κατέφυγε ο Υψηλάντης μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Βλαχία.