Η σημαία του Αλέξανδρου Υψηλάντη

Αναπαράσταση των δύο όψεων της επαναστατικής σημαίας που ύψωσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιο, Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου 1821 κατά των Τούρκων.

 

Η επαναστατική σημαία είχε προταθεί από τον Φιλικό, Νικόλαο Υψηλάντη, αδελφό του Αλέξανδρου Υψηλάντη, και από άλλους Φιλικούς σύμφωνα με τον ιστορικό Ιωάννη Φιλήμονα στο '' Δοκίμιον Ιστορικόν Περί Της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1859, Τόμος 1, Σελ.96''