Χρυσόβουλο του Αλέξανδρου Ι. Υψηλάντη

Χρυσόβουλο1 του Αλέξανδρου Ι. Υψηλάντη που εκδόθηκε το 1779 για το μοναστήρι Μπίστριτσα (Bistrița) της Ρουμανίας.

 

Στη μέση του Χρυσόβουλου απεικονίζεται το οικόσημο του Α. Ι. Υψηλάντη. Κεντρικό σύμβολο του οικόσημου είναι ένας αετός που κρατά στο ράμφος του έναν σταυρό. Τα συμβολα της κυριότητας, ένα σκήπτρο και ένα σπαθί, βρίσκονται πάνω αριστερά και δεξιά αντίστοιχα από τον αετό. Ακριβώς  κάτω από το οικόσημο υπoγράφει ο Α. Ι. Υψηλάντης με κόκκινο μελάνι και με κυριλλικούς χαρακτήρες :

"Εγώ ο Αλέξανδρος Ιωάννου Υψηλάντης Βοεβόδας2 και Ηγεμόνας όλης της Βλαχίας’"

 

1 χρυσόβουλα λέγονταν τα διατάγματα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και κατά την οθωμανική αυτοκρατορία των ηγεμόνων, που γράφονταν σε περγαμηνή και έφεραν χρυσή σφραγίδα. Ο αυτοκράτορας ή ο ηγεμόνας  υπέγραφε με κόκκινο μελάνι.

2 Βοεβόδας ήταν ο επίσημος τίτλος που αποδιδόταν κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον εκάστοτε πρίγκηπα ή ηγεμόνα, ως απόδειξη του δικαιώματος διοίκησης των πριγκηπάτων της Μολδαβίας και της Βλαχίας καθώς και των στρατεύματων τους .